Podzemie pod vežami - živá expozícia pre verejnosť

Jaskyňa pre turistov


Medvedia štôlňa - staré banské dielo 
spristupnené pre verejnosť


miesto kde sa oplatí zastaviť.
Sprístupnená jaskyňa Zlá diera na území Prešovského okresu, pri obci Lipovce
Hudba podľa môjho gusta!
www.raftingadventure.sk

www.dobrodruh.sk

Już od 1989 r. firma Air-Sport  
dzięki swoim skrzydłom ułatwia adeptom latania poznanie piękna trzeciego wymiaru – powietrza
www.extreme-sports.lt
www.klubpratel.wz.cz
www.4d.sk
Jaskyniarsky klub Strážovské vrchy


Odporúcané stránky:
www.esperanto.sk
www.welzl.cz www.galeriaslovakia.sk
www.volny.cz/mongolia
www.vlasta.org
www.vanek.4d.skInzercia

Ing. Peter Holúbek  [30000]

Autorove články (všetkých článkov - 64)
Autorove fotogalérie (všetkých fotogalérií - 13)

Narodený: 1966 v Martine, Slovensko
Bydlisko: Liptovský Mikuláš, Slovensko
Telefón: +421 904 333 613
E-mail: peholubek@yahoo.com
Web: www.

Životopis: Ženatý, dve deti, Andrej (1993), Tereza Petra (2002). V rokoch 1980-1984 navštevoval Strednú priemyselnú elektrotechnickú školu v Liptovskom Hrádku a v rokoch 1984-1988 Vysokú školu dopravy a spojov v Žiline. Od roku 1992 zamestnaný v Slovenskom múzeu ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši ako speleológ. Od roku 1985 sa aktívne venuje jaskyniarstvu. Výsledky speleologického prieskumu publikoval v takmer 300 štúdiách a odborných článkoch. Expedičným cestám do zahraničia sa venuje od roku 1991. Najzaujímavejšie cesty: 1992, pohoria Propkletie a Jakupica v Macedónsku a Kosove (Juhoslávia); 1992, Polárny Ural (Ruská federácia); 1994, severné Mongolsko; 1996, Sin-ťiang, Čína; 1997 Sichote-Aliň (Ruská federácia); 1997-8 Jün-nan (Čína); 2000, Sibír (Ruská federácia); 2002, východné, severné a južné Mongolsko; 2003-4, 4 cesty na Krym (Ukrajina); 2005, Sibír (Ruská federácia). Člen Slovenskej speleologickej spoločnosti od roku 1985 a člen Spoločnosti priateľov Mongolska od roku 1993. Je spoluautorom www.sibir.sk

Bibliografia: 1. HOLÚBEK, P., 1991: Jaskyňa Nová Kresanica. Jaskyniar, Martin, 11-12. 2. HOLÚBEK, P., 1992: Postup v Zadnom úplaze. Dialex, 2/91, 1/92, Bratislava, 33-34. 3. HOLÚBEK, P., 1992: 370 km za polárnym kruhom. Dialex, 2/92, Bratislava, 9-10. 4. HOLÚBEK, P., 1992: Kde je dno Zadného úplazu? Krásy Slovenska, 11, 69, Bratislava, 16-17. 5. HOLÚBEK, P., 1992: Sob za pol litra vodky. Nový čas, 291, 2, Bratislava, 6-7. 6. HOLÚBEK, P., 1993: Caves in the Polar Circle? International Caver, 6, Swindon, U.K., 41-42. 7. HOLÚBEK, P., 1993: Nová Kresanica. Spravodaj SSS, 1, 24, Liptovský Mikuláš, 13. 8. HOLÚBEK, P., 1993: Sú na Urale za polárnym kruhom jaskyne? Spravodaj SSS, 1, 24, Liptovský Mikuláš, 35. 9. HOLÚBEK, P., 1993: Perlova jaskyna. International Caver, 7, Swindon, U.K., 39. 10. HOLÚBEK, P.- KLESKEÒ, J., 1993: Objavy v Perlovej jaskyni. Spravodaj SSS, 2, 24, Liptovský Mikuláš, 20-22. 11. HOLÚBEK, P., 1993: Chutí pitná voda Hrádočanom? Liptov, 32, 44, Liptovský Mikuláš, 13. 12. KLESKEÒ, J., - HOLÚBEK, P., 1993: Nové jaskyne vo Veľkej Fatre v Gaderskej doline. Spravodaj SSS, 3, 24, Liptovský Mikuláš, 16-18. 13. HOLÚBEK, P., - VAJS, J., 1993: Soľný kras Zakarpatska. Spravodaj SSS, 3, 24, Liptovský Mikuláš, 35-36. 14. HOLÚBEK, P., 1993: Nové jaskyne v Kraľovianskej Kope. Sinter, 1, Liptovský Mikuláš, 11-12. 15. HOLÚBEK, P., - VAJS, J., 1993: Expedícia AGUJ 1994. Informačný bulletin Spoločnosti priateľov Mongolska, 5, 4, Praha, 32. 16. HOLÚBEK, P., 1993: Jaskyňa na Vôdkach. Spravodaj SSS, 4, 24, Liptovský Mikuláš, 9-10. 17. BELLA, P., - HOLÚBEK, P., 1993: Jaskyne v Malom Sokole. Spravodaj SSS, 4, 24, Liptovský Mikuláš, 11-13. 18. HOLÚBEK, P., 1993: Metódy prieskumu vertikálnych jaskynných priestorov. Spravodaj SSS, 4, 24, Liptovský Mikuláš, 24-26. 19. HOLÚBEK, P., - RYBANSKÝ, M., 1993: Nové objavy v Demänovskej doline. Speleofórum, 12, Brno, 7-9. 20. HOLÚBEK, P., 1994: Nové jaskyne v Šípskej Fatre. Spravodaj SSS, 1, 25, Liptovský Mikuláš, 28-30. 21. HOLÚBEK, P., 1994: Rozsadlinová priepasť Štrochy v centrálnej časti Veľkej Fatry. Spravodaj SSS, 2, 25, Liptovský Mikuláš, 7-8. 22. HOLÚBEK, P.,- ROŠKO, M., 1994: Veterná jaskyňa vo Veľkej Fatre. Sinter, 2, Liptovský Mikuláš, 16. 23. HOLÚBEK, P., 1994: Návšteva múzea dobývania soli v Solotvine. Sinter, 2, Liptovský Mikuláš, 27. 24. HOLÚBEK, P., 1994: Snežná jaskyňa. Sinter, 2, Liptovský Mikuláš, 33. 25. HOLÚBEK, P., 1994: R. Matýsek: Speleoalpinizmus, I. díl, rec. Sinter, 2, Liptovský Mikuláš, 54. 26. HOLÚBEK, P., 1994: Poľské jaskyniarske periodikum. rec. Sinter, 2, Liptovský Mikuláš, 55. 27. HOLÚBEK, P., - KOVÁČIK, M., 1994: Paqvol Andaházy a jeho dielo. Sinter, 2, Liptovský Mikuláš, 58. 28. HOLÚBEK, P., 1994: Asi sme rozhnevali vládcu dažďa. Liptov, 38, 45, Liptovský Mikuláš, 8. 29. HOLÚBEK, P., 1994: Výstrel z Kalašnikova. Liptov, 39, 45, Liptovský Mikuláš, 8. 30. HOLÚBEK, P., - VAJS, J., 1994: Medzinárodná speleologická expedícia AGUJ "94. Spravodaj SSS, 3, 25, Liptovský Mikuláš, 18-25. 31. HOLÚBEK, P., 1994: Boj s riekou a počasím. Liptov, 40, 45, Liptovský Mikuláš, 8. 32. HOLÚBEK, P., 1994: Varený svišť - mongolská špecialita. Liptov, 41, 45, Liptovský Mikuláš, 8. 33. BELLA, P., - HOLÚBEK, P., 1994: Rozšírenie jaskýň v okrese Liptovský Mikuláš. Región, 4, Liptovský Mikuláš, 6-8. 34. HOLÚBEK, P., 1994: Dva geografické stredy Európy? Krásy Slovenska, 7-8, 71, Bratislava, 43. 35. HOLÚBEK, P., 1994: Nové poznatky o jaskyni Zadný úplaz vo vysokohorskom krase Červených vrchov. Slovenský kras, 32, Žilina, 135-142. 36. HOLÚBEK, P., 1994: Využitie jednoduchých spôsobov zameriavania jaskynných priestorov pri zahraničných výpravách. Spravodaj SSS, 4, 25, Liptovský Mikuláš, 31-32. 37. BELLA, P., - HOLÚBEK, P., 1994: Štefanová 1 Cave - Ponor Part of Demänová Cave System (Low Tatras, Slovakia). Abstracts, XII. Symposium on Theoretical and Applied Karstology, Baile Felix, 25. 38. HOLÚBEK, P., - KOVÁČIK, M., 1995: Príspevok k poznaniu malých jaskýň vo východnej časti Chočských vrchov. Spravodaj SSS, 1, 26, Liptovský Mikuláš, 23-24. 39. VAJS, J., - HOLÚBEK, P., 1995: Jaskyňa Daján Derchén aguj. Spravodaj SSS, 1, 26, Liptovský Mikuláš, 34-36. 40. HOCHMUTH, Z. - HOLÚBEK, P., 1995: Mapovanie jaskyne Zlomísk ukončené. Speleofórum, 14, Praha, 38-39. 41. HOLÚBEK, P. - VAJS, J., 1995: Jaskyňa Stará Poľana. Spravodaj SSS, 2, 26, Liptovský Mikuláš, 4-6. 42. BELLA, P. - HOLÚBEK, P., 1995: Jaskyňa Štefanová č. 1 - depresná ponorná časť Demänovského jaskynného systému (Demänovská dolina, Nízke Tatry). Materialy sympozjalne, XXIX. Sympozjum Sekcji Speleologicznej PTP, Zakopane 1995, 3-4. 43. HOLÚBEK, P., 1995: Nowe odkrycia na Poludniowych zboczach Krzesanicy w Tatrach Zachodnich. Jaskinie, 3, Krakow, 19-20, 28. 44. HOLÚBEK, P., 1995: International expedition AGUJ '94. In the depths of Mongolia. International Caver 13, Swindon, U.K., 11-16. 45. HOLÚBEK, P. - MAGDOLEN, P., 1995: Jaskyne v Osobitej. Spravodaj SSS, 3, 26, Liptovský Mikuláš, 4-10. 46. BELLA, P. - HOLÚBEK, P., 1995: Marošova jaskyňa v Demänovskej doline. Spravodaj SSS, 4, 26, Liptovský Mikuláš, 4-6. 47. BELLA, P. - HOLÚBEK, P., 1995: Jaskyne pri ústí Beníkovej dolinky v Demänovskej doline. Spravodaj SSS, 4, 26, Liptovský Mikuláš, 12-14. 48. HOLÚBEK, P., 1995b: Konzekvenčné jaskyne v Štiavnických vrchoch. Preserving of pseudokarst caves, Rimavská Sobota, 58-60. 49. HOCHMUTH, Z. - HOLÚBEK, P., 1996: Mapovanie a prieskum Novej Stanišovskej jaskyne. Spravodaj SSS, 1, 27, Liptovský Mikuláš, 19-23. 50. HOLÚBEK, P. - VAJS, J., 1996: Jaskyňa na Zadných. Spravodaj SSS, 1, 27, Liptovský Mikuláš, 23-25. 51. MAGDOLEN, P. - HOLÚBEK, P., 1996: Sledovanie toku ponorných vôd Štiavnice v Jánskej doline bioindikačnou metódou a možnosti preniknutia na ponornú Štiavnicu. Spravodaj SSS, 1, 27, Liptovský Mikuláš, 25-26. 52. HOLÚBEK, P. - JAVORNICKÝ, T., 1996: Nové objavy v jaskyni Zlomísk. Spravodaj SSS, 1, 27, Liptovský Mikuláš, 27-28. 53. HOLÚBEK, P., 1996: Jaskyňa Plačúca skala. Spravodaj SSS, 1, 27, Liptovský Mikuláš, 35. 54. HOLÚBEK, P. - VAJS, J., 1996: Poschodový potok a situácia v okolí Ponoru Štiavnice. Spravodaj SSS, 1, 27, Liptovský Mikuláš, 36-38. 55. VOTOUPAL, S. - HOLÚBEK, P., 1996: Nová jaskyniarska lokalita na Ohništi - Silvošova diera. Spravodaj SSS, 1, 27, Liptovský Mikuláš, 39-41. 56. HOLÚBEK, P., 1996: Niekoľko poznámok k používaniu acetylénových lámp jaskyniarmi na Slovensku. Spravodaj SSS, 1, 27, Liptovský Mikuláš, 42-46. 57. HOCHMUTH, Z. - HOLÚBEK, P., 1995: Topografia a geomorfologické pomery Jaskyne zlomísk v Jánskej doline. Slovenský kras, 33, Žilina, 17-34. 58. BELLA, P. - HLAVÁČ, J. - HOLÚBEK, P., 1995: Jaskyne na Stodôlke v Demänovskej doline. Slovenský kras, 33, Žilina, 95-110. 59. HOLÚBEK, P. - HOJSTRIČOVÁ, M., 1995: Priepasť v kameňolome pri Skalskej Novej Vsi. Sinter, 3, Liptovský Mikuláš, 7. 60. HOLÚBEK, P., 1995: Zbierka predmetov technického charakteru z jaskyniarstva. Sinter, 3, Liptovský Mikuláš, 30-31. 61. HOLÚBEK, P. - KOVÁČIK, M., 1995: Niekoľko poznámok k rukopisu. Sinter, 3, Liptovský Mikuláš, 40. 62. HOLÚBEK, P. - ŠMOLL, J., 1995: Nové poznatky o jaskyni Nová Kresanica v Červených vrchoch. Slovenský kras, 33, Žilina, 111-114. 63. ŠMOLL, J. - HOLÚBEK, P., 1996: Výskum Červených vrchov. Speleoklub Červené vrchy v rokoch 1990 - 1995. Speleofórum, 15, Praha, 42-43. 64. HOLÚBEK, P. - VAJS, J., 1996: Nové objavy v Jaskyni Zlomísk, alebo tretia najdlhšia jaskyňa na Slovensku. Spravodaj SSS, 2, 27, Liptovský Mikuláš, 19-23. 65. HOLÚBEK, P., 1996: Expedícia ŠAN-TUN 1996. Liptov, 47, 35, z 11. 9. l996, Liptovský Mikuláš, 7. 66. HOLÚBEK, P., 1996: Expedícia ŠAN-TUN 1996. Liptov, 47, 36, z 12. 9. l996, Liptovský Mikuláš, 7. 67. BELLA, P. - HOLÚBEK, P., 1996: Ponory v Priepadlách a problémy ochrany Važeckého krasu. Aragonit, 1, Liptovský Mikuláš, 11-12. 68. BELLA, P. - HOLÚBEK, P., 1996: Z bibliografie Slovenských sprístupnených jaskýň, I. časť. Aragonit, 1, Liptovský Mikuláš, 11-12. 69. HOLÚBEK, P., 1996: Vývoj pomôcok a lezeckých metód používaných na prekonávanie vertikálnych prekážok v jaskyniarstve. Spravodaj SSS, 27, 3, Liptovský Mikuláš, 23-32. 70. HOLÚBEK, P., 1996: Jaskyne Demänovskej doliny. Jaskyne Demänovskej doliny v okolí dolinky Beníkovej. Manuskript SMOPaJ, Liptovský Mikuláš 71. HOLÚBEK, P., 1996: Jaskyne Demänovskej doliny. Jaskyne Demänovskej doliny v okolí dolinky Beníkovej. Manuskript SMOPaJ, Liptovský Mikuláš. 72. HOLÚBEK, P., 1996: Jaskyne Demänovskej doliny. Jaskyne Demänovskej doliny v okolí dolinky Okno. Manuskript SMOPaJ, Liptovský Mikuláš. 73. HOLÚBEK, P., 1996: Jaskyne Demänovskej doliny. Jaskyne Demänovskej doliny v masíve Uhlište. Manuskript SMOPaJ, Liptovský Mikuláš. 74. HOLÚBEK, P., 1996: Jaskyne Demänovskej doliny. Jaskyne Demänovskej doliny v okolí dolinky Vyvieranie. Manuskript SMOPaJ, Liptovský Mikuláš. 75. HOLÚBEK, P., 1996: Jaskyne Demänovskej doliny. Jaskyne Demänovskej doliny v oblasti Točišťa a Objavného ponoru. Manuskript SMOPaJ, Liptovský Mikuláš. 76. HOLÚBEK, P., 1996: Jaskyne Demänovskej doliny. Jaskyne Demänovskej doliny v okolí doliniek Štefanová a Pustá. Manuskript SMOPaJ, Liptovský Mikuláš. 77. HOLÚBEK, P., 1996: Jaskyne Demänovskej doliny. Jaskyne Demänovskej doliny v okolí dolinky Machnatej. Manuskript SMOPaJ, Liptovský Mikuláš. 78. HOLÚBEK, P., 1996: Jaskyne Demänovskej doliny. Jaskyne Demänovskej doliny v oblasti Krčahova a Kosienok. Manuskript SMOPaJ, Liptovský Mikuláš. 79. HOLÚBEK, P., 1996: Zaujímavé jaskyne dolinky Vyvieranie v Demänovskej doline. Spravodaj SSS, 27, 4, Liptovský Mikuláš, 16 - 17. 80. HOLÚBEK, P., 1996: Najhlbšie a najdlhšie jaskyne Poľska. Spravodaj SSS, 27, 4, Liptovský Mikuláš, 21. 81. HOLÚBEK, P., 1996: Uzavretie Novej Stanišovskej jaskyne. Spravodaj SSS, 27, 4, Liptovský Mikuláš, 27. 82. HOLÚBEK, P., 1996: Koľko je na Slovensku jaskýň? Spravodaj SSS, 27, 4, Liptovský Mikuláš, 28. 83. HOLÚBEK, P., 1996: Stretnutie s Mongolmi v Xinjiangu v Číne. Informační bulletin Společnosti přátel Mongolska, 7, 3-4, Praha, 59-61. 84. HOLÚBEK, P., 1996: Spomienka na Pavla Pouchu. Informační bulletin Společnosti přátel Mongolska, 7, 3-4, Praha, 59-61. 85. HOLÚBEK, P. - ŠMOLL, J., 1996: Jaskyne Demänovskej doliny v okolí dolinky Beníkovej. Sinter, 4, Liptovský Mikuláš, 6-7. 86. HOLÚBEK, P., 1996: Z archívu múzea: Výskumy v Svätojánskej doline. Sinter, 4, Liptovský Mikuláš, 39-40. 87. HOLÚBEK, P., 1996: L`expedition internationale en Mogolie „AGUJ 1994“. Spelunca, 63, Septembre, Paris, 21-26. 88. HOLÚBEK, P., 1997: Netradičné využitie jaskyne v Nízkych Tatrách. Spravodaj SSS, 28, 1, Liptovský Mikuláš, 35-36. 89. HOLÚBEK, P. - HOCHMUTH, Z., 1997: Objavy v Jaskyni zlomísk v Nízkych Tatrách. Speleofórum "97, 16, Praha, 41-43. 90. HOLÚBEK, P., 1997: The Jaskyňa Zlomísk Cave. Bulletin of the Slovak Speleological Society, 28, 2, Liptovský Mikuláš, 14-15. 91. HANZEL, J. - HOLÚBEK, P. - MARUŠIN, M., 1997: Nové jaskyne v Hradovici na Ohništi. Spravodaj SSS,28, 3, Liptovský Mikuláš, 22-25. 92. HOLÚBEK, P. - HANZEL, J., 1997: Svidovská jaskyňa č.2 v Nízkych Tatrách pri Malužinej. Spravodaj SSS, 28, 3, Liptovský Mikuláš, 25-27. 93. BELLA, P. - HOLÚBEK, P., 1997: Z bibliografie slovenských sprístupnených jaskýň. Aragonit, 2, Liptovský Mikuláš, 43-47. 94. DZÚR, J. - HOLÚBEK, P., 1997: Jaskyňa v Kostolcoch v Demänovskej doline. Spravodaj SSS, 28, 4, Liptovský Mikuláš, 5-7. 95. HOLÚBEK, P. - MARUŠIN, M., 1997: Jaskyne v údolí Hornádu pre Olcnave. Spravodaj SSS, 28, 4, Liptovský Mikuláš, 13-15. 96. HOLÚBEK, P. - ŠMOLL, J., 1997: Pokus v Lyžicovom závrte pod Malolačniakom v Červených vrchoch v Západných Tatrách. Spravodaj SSS, 28, 4, Liptovský Mikuláš, 24. 97. HOLÚBEK, P., 1997: Výprava Sichote-Aliň 1997. Spravodaj SSS, 28, 4, Liptovský Mikuláš, 35-42. 98. HOLÚBEK, P., 1997: Mapovací kurz. Spravodaj SSS, 28, 4, Liptovský Mikuláš, 69. 99. HOLÚBEK, P., 1997: Po stopách Ussurijského tigra. Liptov, roč. 48, č. 41 z 22. 10. 1997, Liptovský Mikuláš, 7. 100. HOLÚBEK, P., 1997: Po stopách Ussurijského tigra. Liptov, roč. 48, č. 42 z 29. 10. 1997, Liptovský Mikuláš, 7. 101. HOLÚBEK, P., 1997: Jaskyne Demänovskej doliny v okolí dolinky Okno. Sinter, 5, Liptovský Mikuláš, 7-8. 102. HOLÚBEK, P., 1997: Nový vstupný areál Jasovskej jaskyne. Sinter, 5, Liptovský Mikuláš, 15. 103. HOLÚBEK, P., 1997: Speleo. č. 21-23 (recenzia). Sinter, 5, Liptovský Mikuláš, 41-42. 104. HOLÚBEK, P., 1997: Hochmuth, Zdenko: Geomorfologické pomery centrálnej časti Revúckej vrcghoviny a priľahlých častí Rimavskej kotliny a Slovenského krasu (recenzia). Sinter, 5, Liptovský Mikuláš, 42. 105. HOLÚBEK, P., 1997: Z histórie priepasti Brázda. Sinter, 5, Liptovský Mikuláš, 7-8. 106. HOLÚBEK, P., 1998: Zpráva o Tatarské jeskyni na Slovensku. Bulletin Spoločnosti priateľov Mongolska, 9, 1, Praha, 55. 107. HOLÚBEK, P., 1998: Jaskyne pravej strany Demänovskej doliny. Výskum, využívanie a ochrana jaskýň, zborník referátov, Liptovský Mikuláš, 141-146. 108. HOLÚBEK, P., 1998: Náš kultúrny typ. Po stopách ussurijského tigra. Liptov, roč. 49, č. 8 z 4. 3. 1998, Liptovský Mikuláš, 8. 109. HOLÚBEK, P., 1998: Stretnutie jaskyniarov. Liptov, roč. 49, č. 18 z 13. 5. 1998, Liptovský Mikuláš, 3. 110. HOLÚBEK, P., 1998: Jaskyne Demänovskej doliny v masíve Uhlišťa. Sinter, 6, Liptovský Mikuláš, 6-7. 111. HOLÚBEK, P., 1998: Nové jaskyne v Západných Tatrách v katastri obce Bobrovec. Sinter, 6, Liptovský Mikuláš, 7-9. 112. HOLÚBEK, P., 1998: Sprístupnené jaskyne pri Nachodke na Ïalekom východe Ruskej federácie. Sinter, 6, Liptovský Mikuláš, 22. 113. HOLÚBEK, P., 1998: Expedícia Yunnan, 1997-8. Sinter, 6, Liptovský Mikuláš, 27. 114. HOLÚBEK, P., 1998: Motív netopiera v budhistickom chráme v Číne. Sinter, 6, Liptovský Mikuláš, 27. 115. HOLÚBEK, P., 1998: Jaskinie (The Caves). Nr. 7 (recenzia). Sinter, 6, Liptovský Mikuláš, 47. 116. HOLÚBEK, P., 1998: Speleo č. 24 (1997) (recenzia). Sinter, 6, Liptovský Mikuláš, 47. 117. HOLÚBEK, P., 1998: Putovanie od Tibetu po Vietnam. Liptov, roč. 49, č. 24 z 24. 6. 1998, Liptovský Mikuláš, 9. 118. HOLÚBEK, P., 1998: Putovanie od Tibetu po Vietnam. Liptov, roč. 49, č. 25 z 1. 7. 1998, Liptovský Mikuláš, 9. 119. HOLÚBEK, P., 1998: Putovanie od Tibetu po Vietnam. Liptov, roč. 49, č. 26 z 8. 7. 1998, Liptovský Mikuláš, 9. 120. HOLÚBEK, P. - MAGDOLEN, P., 1998: Yunnan 97/98 - kras od Tibetu po Vietnam. Spravodaj SSS, 29, 2, Liptovský Mikuláš, 24-49. 121. HOLÚBEK, P., 1998: Údržba jaskyniarskych kombinéz. Spravodaj SSS, 29, 2, Liptovský Mikuláš, 50. 122. HOCHMUTH, Z. - HOLÚBEK, P., 1996: Geomorfologické pomery a topografia Novej Stanišovskej jaskyne. Slovenský kras, 34, Liptovský Mikuláš, 75-90. 123. BELLA, P. - HOLÚBEK, P., 1996: Jaskyňa Štefanová č. 1 v Demänovskej doline. Slovenský kras, 34, Liptovský Mikuláš, 91-99. 124. HOLÚBEK, P. - GRESCH, A., 1996: Krasové javy Brtkovičnej doliny v Nízkych Tatrách. Slovenský kras, 34, Liptovský Mikuláš, 149-155. 125. HOLÚBEK, P., 1998: Objavy v zabudnutej lokalite Zápoľná. Spravodaj SSS, 29, 3, Liptovský Mikuláš, 10-15. 126. KRÁĽ, I. - HOLÚBEK, P., 1998: Jaskyňa v dolinke Nižný Blatník v Sokole a speleologická situácia v jej okolí. Spravodaj SSS, 29, 3, Liptovský Mikuláš, 21-25. 127. HOLÚBEK, P., 1998: Speleologická expedícia Jün-nan 1997-1998. Informační bulletin Společnosti přátel Mongolska. Praha, 35-36. 128. HOLÚBEK, P. - MAGDOLEN, P., 1998: Chiny - eldorado eksploratorów. Jaskinie, 6 (13), Kraków, 14-18. 129. HOLÚBEK, P., 1998: Niekoľko poznámok k elektrickému osvetleniu používanému v speleológii na Slovensku. Spravodaj SSS, 29, 4, Liptovský Mikuláš, 52-54. 130. HOLÚBEK, P., 1998: Poľské jaskyniarske periodikum. Spravodaj SSS, 29, 4, Liptovský Mikuláš, 58-59. 131. HOLÚBEK, P. - MARUŠIN, M., 1998: Svidovská jaskyňa č. 2. Slovenský kras, 35, Liptovský Mikuláš, 97-102. 132. HOLÚBEK, P., 1998: Nové poznatky o jaskyni Uhlište v Demänovskej doline. Slovenský kras, 35, Liptovský Mikuláš, 137-139. 133. HOLÚBEK, P., 1998: Studnia pod Ma³o³¹czniakiem. Jaskinie, 1(8), Krakow, 4. 134. HOLÚBEK, P. - PROCHÁZKA, P., 1999: Kanálová jaskyňa v Jánskej doline - ďalšia vykopaná jaskyňa na Slovensku. Spravodaj SSS, 30, 1, Liptovský Mikuláš, 46-48. 135. HOLÚBEK, P., 1999: Stručná správa z prieskumu Zápoľnej jaskyne. Speleofórum´99, Praha, 56-7. 136. BELLA, P. - HOLÚBEK, P., 1999: Zoznam jaskýň na Slovensku (stav k 31. 12. 1998), Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, EKOPRESS, Bratislava. 137. HOLÚBEK, P. - DZÚR, J., 1999: Pavúčia jaskyňa - súčasť Demänovského jaskynného systému. Aragonit, 4, Liptovský Mikuláš, 21-23. 138. HOLÚBEK, P., 1999: Správa zo 40. Jaskyniarskeho týždňa ”Demänovská dolina”. Spravodaj SSS, 30, 3, Prešov, 25. 139. HOLÚBEK, P., 1999: Správa z farbiaceho pokusu v jaskyni Zlomísk v Jánskej doline. Spravodaj SSS, 30, 4, Prešov, 34. 140. JANČOVIČ, D. - HOLÚBEK, P., 1999: Jaskyne v severných svahoch Slemä. Spravodaj SSS, 30, 4, Prešov, 38-39. 141. HOLÚBEK, P., 1999: Lucien A. Peraire: Evropou a Asií na kole a s esperantem (recenzia). MAB - VÝTVARNÉ PRÁCE, vydavatelství a nakladatelství Mnichovo Hradiště, 1999 - 11 - 10. Esperanto Slovaka 3/1999, Žilina, 20. 142. HOLÚBEK, P., 1999: Wykopana jaskinia na S³owacji. Jaskinie, 4 (17), Kraków, 7. 143. HOLÚBEK, P., 1999: Petr Hipman (10. 05.1940 - 10. 4. 1999) - legenda czechos³owackich groto³azów. Jaskinie, 4 (17), Kraków, 8. 144. HOLÚBEK, P., b.r.v.: Sin-ťiang, alebo cesta do Čínskeho Turkestanu. Sborník, Klub cestovatelù Hanzelky a Zikmunda GLOBE Prosiměřice Cesty 11, Prosiměřice, 16-20. 145. HOLÚBEK, P., 2000: Tajomstvo Ponoru Bystrej v Jánskej doline. Spravodaj SSS, 31, 1, Liptovský Mikuláš, 61-63. 146. MAGDOLEN, P. - HOLÚBEK, P., 2000: Mongolský baran a Borinské prasa. Spravodaj SSS, 31, 1, Liptovský Mikuláš, 97-98. 147. HOLÚBEK, P., 2000: Koľko je na Slovensku jaskýň? Spravodaj SSS, 31, 1, Liptovský Mikuláš, 98. 148. HOLÚBEK, P., 2000: Jaskyne a hudba. Spravodaj SSS, 31, 1, Liptovský Mikuláš, 98. 149. HOLÚBEK, P., 2000: Tlačový škriatok šarapatil v Demänovskej doline. Spravodaj SSS, 31, 1, Liptovský Mikuláš, 99. 150. HOCHMUTH, Z. - HOLÚBEK, P., 1998: Geomorfologické pomery a topografia novoobjavených častí Jaskyne zlomísk v Jánskej doline v Nízkych Tatrách. Slovenský kras, 36, Liptovský Mikuláš, 59-80. (zadané do tlače v máji 2000, vyšlo 8. 6. 2000) 151. HOLÚBEK, P., 1988: Výsledky speleologického prieskumu jaskyne Poschodový potok. Slovenský kras, 36, Liptovský Mikuláš, 179-184. (zadané do tlače v máji 2000, vyšlo 8. 6. 2000) 152. MAGDOLEN, P. - HOLÚBEK, P., 1998: Jaskyňa Suchá diera vo Vysokých Tatrách. Slovenský kras, 36, Liptovský Mikuláš, 185-188. (zadané do tlače v máji 2000, vyšlo 8. 6. 2000) 153. HOLÚBEK, P. - MAGDOLEN, P., 1998: Poznatky zo speleologického prieskumu jaskyne Yanzi Dong v čínskej provincii Yunnan. Slovenský kras, 36, Liptovský Mikuláš, 189-195. 154. HOLÚBEK, P., 2000: Nové poznatky z výskumu podzemného hydrologického systému v Jánskej doline v Nízkych Tatrách. Výskum, využívanie a ochrana jaskýň, zborník referátov, Liptovský Mikuláš, 120-122. 155. HOLÚBEK, P., 2000: Demänovski System Jaskinowy ma ponad 30 km d³ugoœci. Jaskinie, 2 (19), Krakow, 5. 156. HOLÚBEK, P., 2000: Barwienie na Krakovej Holi. Jaskinie, 2 (19), Krakow, 5. 157. MAGDOLEN, P. - HOLÚBEK, P., 2000: Sucha Dziura i jej okolice w nowym œwietle. Jaskinie, 2 (19), Krakow, 26-28. 158. BELLA, P. - HOLÚBEK, P. - BERNADOVIČ, F, 2000: Bočná prítoková chodba do riečiska v Demänovskej jaskyni slobody. Aragonit, 5, Liptovský Mikuláš, 9-12. 159. HOLÚBEK, P. - BELLA, P., 2000: Bočné chodby pri Pekelnom dóme v Demänovskej jaskyni slobody. Aragonit, 5, Liptovský Mikuláš, 12-14. 160. HOLÚBEK, P., 2000: Domeriavanie Demänovskej jaskyne mieru. Aragonit, 5, Liptovský Mikuláš, 15-17. 161. HOLÚBEK, P., 1999: Jaskyne Demänovskej doliny v okolí Točišťa a Objavného ponoru. Sinter, 7, Liptovský Mikuláš, 6-8. 162. HOLÚBEK, P., 1999: Zaujímavý nález z Demänovskej doliny. Sinter, 7, Liptovský Mikuláš, 11. 163. HOLÚBEK, P., 1999: Nová jaskyniarska lokalita v Nízkych Tatrách. Sinter, 7, Liptovský Mikuláš, 11. 164. HOLÚBEK, P., 1999: Ústredná evidencia a dokumentácia jaskýň v Slovenskej republike. Sinter, 7, Liptovský Mikuláš, 13. 165. HOLÚBEK, P., 1999: České speleologické periodikum - Speleo 25, 26, 27 (recenzia). Sinter, 7, Liptovský Mikuláš, 35. 166. HOLÚBEK, P., 1999: Jeskyně a krasová území České republiky, Přehledná mapa 1 : 500 000 (recenzia). Sinter, 7, Liptovský Mikuláš, 35-36. 167. HOLÚBEK, P., 2000: Expedícia Sibír 2000. Liptov z 30. 8. 2000, 51, 35, Liptovský Mikuláš, 5. 168. HOLÚBEK, P., 2000: Jaskinia Botowska. Materialy 34. Sympozjum Speleologicznego, Koscielisko, 20. - 22. 10. 2000, 38. 169. HOLÚBEK, P., 2000: Diera nad Žiarskym sedlom v Západných Tatrách. Spravodaj SSS, 31, 3, Liptovský Mikuláš, 33. 170. HOLÚBEK, P., 2000: Tridsiaty kilometer v Demänovskom jaskynnom systéme. Spravodaj SSS, 31, 3, Liptovský Mikuláš, 35-36. 171. HOLÚBEK, P., 2000: SIBÍR ´2000. Spravodaj SSS, 31, 3, Liptovský Mikuláš, 60. 172. HOLÚBEK, P., 2000: Od bambusu ku kosodrevine. Slovo, politicko-spoločenský týždenník, 2, 48, Bratislava, 15. 173. HOLÚBEK, P., 2000: Slovenskí jaskyniari v zahraničí po roku 1970. 50 rokov Slovenskej speleologickej spoločnosti. Zborník referátov z historicko-odborného seminára, Liptovský Ján, hotel Plus, Prešov, 85-101. 174. HOLÚBEK, P., 2000: Po stopách Džingischána. Knižné centrum, Žilina. 175. HOLÚBEK, P., 2000: Studňa na Jame v Demänovskej doline. Spravodaj SSS, 31, 4, Liptovský Mikuláš, 14-15. 176. HOLÚBEK, P., 2000: Spomienka na najväčšiu ruskú jaskyňu. Spravodaj SSS, 31, 4, Liptovský Mikuláš, 38-47. 177. HOLÚBEK, P., 2001: Expedícia Sibír 2000. Liptov, 52, 1, z 3. 1. 2001, Liptovský Mikuláš, príloha Čítanie pre každého. 178. HOLÚBEK, P., 2001: Koľko je na Slovensku jaskýň? Spravodaj SSS, 32, 1, Liptovský Mikuláš, 35. 179. HOLÚBEK, P. - KRÁĽ, I. - VAJS, J., 2001: Nové jaskyne v Sokole v Demänovskej doline. Spravodaj SSS, 32, 1, Liptovský Mikuláš, 38-40 180. HOLÚBEK, P., 2001: Najdlhšie a najhlbšie jaskyne Bulharska. Spravodaj SSS, 32, 1, Liptovský Mikuláš, 45. 181. HOLÚBEK, P., 2001: Botovská jaskyňa. Spravodaj SSS, 32, 1, Liptovský Mikuláš, 46. 182. HOLÚBEK, P., 2001: Höloch. Spravodaj SSS, 32, 1, Liptovský Mikuláš, 46. 183. HOLÚBEK, P., 2001: Činnosť Speleoklubu Nicolaus v roku 2000. Speleofórum 2001, 20, Praha, 73-74. 184. HOLÚBEK, P. - KRÁĽ, I., 2001: Čo nového v Zápoľnej? Spravodaj SSS, 32, 2, Liptovský Mikuláš, 24-27. 185. HOLÚBEK, P., 2001: Slovenská karbidka v Amerike. Spravodaj SSS, 32, 2, Liptovský Mikuláš, 41-42. 186. HOLÚBEK, P., 2001: V. N. Dubljanskij - Pútavá speleológia. (recenzia) Spravodaj SSS, 32, 2, Liptovský Mikuláš, 43-44. 187. HOLÚBEK, P., 2001: Svetozár Krno: Dvetisíc kilometrov od Železných vrát po Devín. (recenzia) Spravodaj SSS, 32, 2, Liptovský Mikuláš, 44. 188. Bez uvedenia autora, 2001: Jubileum Ing. Jána Obucha. Spravodaj SSS, 32, 2, Liptovský Mikuláš, 47. 189. HOLÚBEK, P. - BELLA, P., 2001: Meandrová chodba v jaskyni Domica. Aragonit, 6, Liptovský Mikuláš, 11-15. 190. HOLÚBEK, P., 2001: Domeriavanie Demänovskej jaskyne mieru ukončené. Aragonit, 6, Liptovský Mikuláš, 29-30. 191. HOLÚBEK, P., 2001: Expedícia OHNIŠTE 2001. Spravodaj SSS, 32, 3, Liptovský Mikuláš, 22-24. 192. HOLÚBEK, P., 2001: Správa zo služobnej cesty do Malých Karpát a Považského Inovca. Spravodaj SSS, 32, 3, Liptovský Mikuláš, 31. 193. HOLÚBEK, P., 2000: Jaskyne Demänovskej doliny v oblasti Krčahova, Kosienok a okolí doliniek Štefanová, Pustá a Machnatá. Sinter, 8, Liptovský Mikuláš, 6-7. 194. HOLÚBEK, P. - MARUŠIN, M., 2000: Bojnická hradná jaskyňa. Sinter, 8, Liptovský Mikuláš, 10. 195. HOLÚBEK, P., 2000: 33. Speleologické sympózium Jeziorowice. Sinter, 8, Liptovský Mikuláš, 20. 196. HOLÚBEK, P., 2000: Jaskinie okolic Bialska-Bialej (recenzia). Sinter, 8, Liptovský Mikuláš, 39. 197. HOLÚBEK, P., 2000: Krásy Slovenska, rok 1999 (recenzia). Sinter, 8, Liptovský Mikuláš, 39. 198. HOLÚBEK, P., 2000: Zosmutnela Krakova hoľa - Peter Hipman (1940-1999). Sinter, 8, Liptovský Mikuláš, 42-43. 199. HOLÚBEK, P., 2001: Expedícia Ohnište 2001. Krásy Slovenska, 78, 11-12, Bratislava, 14. 200. HOLÚBEK, P., 2001: Poloslepá dolina v nekrasovej Spišskej Magure? Spravodaj SSS, 32, 4, Liptovský Mikuláš, 22. 201. HOLÚBEK, P., 2001: Nové národné prírodné pamiatky. Spravodaj SSS, 32, 4, Liptovský Mikuláš, 23. 202. HOLÚBEK, P. - GAŽÍK, P., 2001: Mapa Demänovskej jaskyne mieru. Spravodaj SSS, 32, 4, Liptovský Mikuláš, 27. 203. HOLÚBEK, P., 2001: Pozoruhodná huba v slovenských jaskyniach, alebo jeden nevšedný speleologicko-mykologický mediálny príbeh. Spravodaj SSS, 32, 4, Liptovský Mikuláš, 29-31. 204. HOLÚBEK, P., 2001: Konferencia problémy ekológie jaskýň. Spravodaj SSS, 32, 4, Liptovský Mikuláš, 42. 205. HOLÚBEK, P., 2001: Jaskyniarske výstavy v múzeu v roku 2001. Spravodaj SSS, 32, 4, Liptovský Mikuláš, 52. 206. HOLÚBEK, P., 2002: Buriatsky Tiger nad Dunajom. Slovo, 4, 4 (23. január - 29. január 2002), Bratislava, 15. 207. GAÁL, J. - GREGO, J. - HOLÚBEK, P. - MLEJNEK, R., 2001: Jaskyne pod Skalkou v Kremnických vrchoch. Slovenský kras, 38, Liptovský Mikuláš, 141-154. 208 HOLÚBEK, P., 2001: Œpiewaj¹cy grzyb - unikalne odkrycie w s³owackiej jaskini. Jaskinie, 4(25), Kraków, 19. 209. BOLERÁCOVÁ, Z. H. - HOLÚBEK, P., 2002: Poklady jaskýň. Kormorán, magazín o cestovaní. 4, 3, Bratislava, 11. 210. HOLÚBEK, P., 2002: Spievajúca huba - pozoruhodný nález v jaskyni. Mykologický sborník, časopis českých a slovenských houbařù, 79, 1, Praha, 18-19. 211. HOLÚBEK, P., 2002: Koľko je na Slovensku jaskýň? Spravodaj Slovenskej speleologickej spoločnosti, 33, 1, Liptovský Mikuláš, 35. 212. HOLÚBEK, P., 2002: Občasná vyvieračka vo Svidovskej doline v Demänovských vrchoch. Spravodaj Slovenskej speleologickej spoločnosti, 33, 1, Liptovský Mikuláš, 42-43. 213. HIPMANOVÁ, E. - HOLÚBEK, P., 2002: Záchranná akcia na Krakovej holi. Spravodaj Slovenskej speleologickej spoločnosti, 33, 1, Liptovský Mikuláš, 63-64. 214. HOLÚBEK, P., 2002: Speleomuseum Vilémovice v Moravskom krase. Spravodaj Slovenskej speleologickej spoločnosti, 33, 1, Liptovský Mikuláš, 74-72. 215. HOLÚBEK, P., 2002: Spievajúca huba. Vesmír, 81 (132), Praha, 316-317. 216. HOLÚBEK, P., 2002: Domeriavanie Demänovského jaskynného systému. Výskum, využívanie a ochrana jaskýň, zborník referátov. Liptovský Mikuláš, 213-214. 217. HOLÚBEK, P., 2002: Základná charakteristika priestorov Demänovskej jaskyne mieru zameraných speleologickým klubom Nicolaus, Liptovský Mikuláš. Výskum, využívanie a ochrana jaskýň, zborník referátov. Liptovský Mikuláš, 215-224. 218. GRADZIÑSKI, M. - MOTYKA, J. - CHMIEL, M. J. - HOLÚBEK, P., 2002: Bacterial controls on the content of NO3 in cave waters - an example from Perlova Cave (Slovakia). IAH Euromeeting 2002, Wokshops, Nitrate in groundwaters in Europe, Polish geological institute, International association of hydrogeologists, Wis³a, 20-21. 219. HOLÚBEK, P., 2002: Kde to je? Dnes už veru nik nevie. Spravodaj Slovenskej speleologickej spoločnosti, 33, 2, Liptovský Mikuláš, 54. 220. HOLÚBEK, P., 2002: Návšteva švajčiarskej jaskyne Hölloch. Aragonit, 7, Liptovský Mikuláš, 54. 221. HOLÚBEK, P., 2001: Neotektonické pohyby v Demänovskej jaskyni mieru a deštrukcia sintrovej výzdoby. Slovenský kras, 34, Liptovský Mikuláš, 55-57. 222. HOLÚBEK, P., 2002: Wyprawa АГУЙ-AGUJ 2002. Jaskinie, 3(28), Krakov, 7. 223. HOLÚBEK, P., 2002: Expedícia АГУЙ-AGUJ 2002, reportáž z putovania. Spravodaj SSS, 33, 3, Liptovský Mikuláš, 4-11. 224. HOLÚBEK, P., 2002: Najpozoruhodnejšia ponorná rieka Európy. Spravodaj SSS, 33, 3, Liptovský Mikuláš, 12-13. 225. HOLÚBEK, P., 2002: Recenzia: Jánska dolina, měření v letech 1998÷1999, Petr Nakládal, červen 1999. Spravodaj SSS, 33, 3, Liptovský Mikuláš, 49. 226. HOLÚBEK, P., 2002: Múzeá Mongolska. Múzeum, 48, 4, Bratislava, 21-23. 227. HOLÚBEK, P., 2001: Inventarizačný výskum krasu Jánskej doliny. Sinter, 9, Liptovský Mikuláš, 4-9. 228. HOLÚBEK, P., 2001: Činnosť Slovenskej speleologickej spoločnosti v roku 2000. Sinter, 9, Liptovský Mikuláš, 18. 229. HOLÚBEK, P., 2001: Speleo 30, 31, 32 - periodikum Českej speleologickej spoločnosti. (recenzia) Sinter, 9, Liptovský Mikuláš, 42. 230. HOLÚBEK, P., 2001: Aragonit 5 - časopis správy slovenských jaskýň. (recenzia) Sinter, 9, Liptovský Mikuláš, 42. 231. HOLÚBEK, P., 2001: Biela jaskyňa v Jánskej doline. Sinter, 9, Liptovský Mikuláš, 47. 232. HOLÚBEK, P., 2001: Odkrycia w Jaskiniach Demanowskich / Jaskinie, 4(25), Krakow, 5. 233. HOLÚBEK, P., 2002: Výkopové práce v jaskyniach. Sinter, 10, Liptovský Mikuláš, 4-7. 234. HOLÚBEK, P., 2002: Sibír 2000. Sinter, 10, Liptovský Mikuláš, 34. 235. HOLÚBEK, P., 2002: 10. rokov Speleoklubu Nicolaus. Sinter, 10, Liptovský Mikuláš, 34. 236. HOLÚBEK, P., 2002: Jaskyňa Domica, Ochtinská aragonitová jaskyňa, jaskyňa Driny. (recenzia) Sinter, 10, Liptovský Mikuláš, 36. 237. HOLÚBEK, P., 2002: Päťdesiatka Pavla Balla - milovníka hôr. Sinter, 10, Liptovský Mikuláš, 38. 238. HOLÚBEK, P., 2002: Vladimír Lysenko. Sinter, 10, Liptovský Mikuláš, 38. 239. HOLÚBEK, P. - VAJS, J., 2002: Nové ulice v Liptovskom Mikuláši. Spravodaj SSS, 33, 4, Liptovský Mikuláš, 30-34. 240. HOLÚBEK, P., 2002: Stretnutie jaskyniarskych umelcov. Spravodaj SSS, 33, 4, Liptovský Mikuláš, 36. 241. HOLÚBEK, P., 2002: БОТВИНКИН А. Д. (2002): - Летучие мыши в Прибайкалье (биология, методы наблюдения, охрана), Иркутск. 208 strán, 39 farebných fotografií, 25 kresieb, 14 tabuliek. (recenzia) Spravodaj SSS, 33, 4, Liptovský Mikuláš, 43. 242. HOLÚBEK, P., 2002: VÍTEK P. - ČELKO M. - CHURÝ L. - SOMBATHY L. (2002): - Magurka dejiny ťažby kovov a obce, Partizánska Ľupča, 143 strán. (recenzia) Spravodaj SSS, 33, 4, Liptovský Mikuláš, 44. 243. HOLUBEK, P., 2002: Aguj 2002. The Caving Journal, 19, Izumi Abiko Chiba, Japan, 12-13. 244. BELLA, P. - HOLÚBEK, P., 2002: Základné morfologické a genetické znaky jaskyne Zápoľná v doline Čierneho Váhu (Kozie chrbty). Slovenský kras, 40, Liptovský Mikuláš, 31-40. 245. HOLÚBEK, P., 2003: Expedícia slovenských jaskyniarov do Mongolska Агуй-Aguj 2002. Speleofórum, 22, Praha, 58-59. 246. HOLÚBEK, P., 2003: Stretnutie jaskyniarskych umelcov. Speleofórum, 22, Praha, 69-70. 247. HOLÚBEK, P., 2003: Hlinená sonda v Jánskej doline - úspech či neúspech? Spravodaj SSS, 34, 1, Liptovský Mikuláš, 48-49. 248. HOLÚBEK, P., 2003: Prekvapenia vo Važci, alebo jedna časovaná ekologická mína. Spravodaj SSS, 34, 1, Liptovský Mikuláš, 48-49. 249. HOLÚBEK, P., 2003: Koľko je na Slovensku jaskýň? Spravodaj SSS, 34, 1, Liptovský Mikuláš, 49. 250. HOLÚBEK, P., 2003: Juraj ŠURKA - Miloš GREGOR (2002): Výskum a ochrana krasových javov v severovýchodnej časti Tríbeča. (rec.) Spravodaj SSS, 34, 1, Liptovský Mikuláš, 58. 251. HOLÚBEK, P., 2003: Z denníka Polárny Ural. Časopis pre nevidiacich Eureka BNS klub, ÚNSS Kolotoč, 3/2003. 252. HOLÚBEK, P. - HOCHMUTH, Z., 2003: Objav priepasti Šoldovo. Spravodaj SSS, 34, 3, Liptovský Mikuláš, 29. 253. HOLÚBEK, P., 2003: Výlet na Krym. Spravodaj SSS, 34, 3, Liptovský Mikuláš, 37-41. 254. HOLÚBEK, P., 2003: Recenzia: Жизнь моя спеелеология, 50 лет Александру Фотиевичу Козлову. Spravodaj SSS, 34, 3, Liptovský Mikuláš, 50. 255. HOLÚBEK, P., 2003: Recenzia: Rudolf Musil: Sloupsko-šošùvské jeskyně, jeskynní bludište pod Bradinami, jeho historie a význam, nakladatelství Gloria, 2002. Spravodaj SSS, 34, 3, Liptovský Mikuláš, 50-1. 256. HOLÚBEK, P., 2003: Svieži päťdesiatnik Ján Vajs. Spravodaj SSS, 34, 3, Liptovský Mikuláš, 55-6. 257. HOLÚBEK, P., 2003: Prednáška o jaskyniach južnej Kórei. Spravodaj SSS, 34, 1, Liptovský Mikuláš, 58. 258. HOLÚBEK, P., 2003: Sprístupnené jaskyne polostrova Krym. Aragonit, 8, Liptovský Mikuláš, 58-60. 259. HOLÚBEK, P., 2003: Zabudnutí hrdinovia. Bojovník antifašistov, 20, 48, Bratislava, 12. 260. HOLÚBEK, P., 2003: Expedícia za mongolskými jaskyňami AGUJ 2002. Informační bulletin Společnosti přátel Mongolska, 1-2, 14, Praha, 82-93. 261. HOLÚBEK, P., 2003: Putovanie za Šamanskou jaskyňou. Časopis pre nevidiacich Eureka BNS klub, ÚNSS Kolotoč, 4/2003. 262. HOLÚBEK, P., 2003: Jaskyne ľavej strany Demänovskej doliny. Sinter, 11, Liptovský Mikuláš, 8-12. 263. HOLÚBEK, P. - SÝKORA, J., 2003: Významné výročia osobností jaskyniarstva, P. Mitter, S. Šrol, S. Kámen. Sinter, 11, Liptovský Mikuláš, 39. 264. HOLÚBEK, P., 2003: Stretnutie s rodinami významných jaskyniarov. Sinter, 11, Liptovský Mikuláš, 45. 265. HOLÚBEK, P., 2003: Sonda Lehotská Kamenica. Spravodaj SSS, 34, 4, Liptovský Mikuláš, 25-27. 266. HOLÚBEK, P., 2003: Pripravuje sa nový zoznam Slovenských jaskýň. Spravodaj SSS, 34, 4, Liptovský Mikuláš, 51. 267. HOLÚBEK, P., 2003: Šesťdesiatka Františka Bernadoviča. Spravodaj SSS, 34, 4, Liptovský Mikuláš, 57. 268. HOLÚBEK, P., 2003: Jubileum M. Kováčika. Spravodaj SSS, 34, 4, Liptovský Mikuláš, 58. 269. HOLÚBEK, P. - BEKEOVÁ, J., 2003: Setkání přátel Mongolska na Slovensku. Informační bulletin Společnosti přátel Mongolska, 14, 3-4, Praha, 22-24. 270. HOLÚBEK, P. - CHOMOVÁ, I. - KORTMAN, B., 2003: Zborník zo stretnutia jaskyniarskych umelcov. SMOPaJ L. Mikuláš, 138 strán. 271. HOLÚBEK, P. - ŠMOLL, J., 2003: Jaskyňa pri Kamennej chate v Demänovskej doline. Slovenský kras, 41, Liptovský Mikuláš, 209-213. 272. BELLA, P. - HOLÚBEK, P., 2003: Paleohydrografické znaky Jaskyne na terase v Malom Sokole (Demänovská dolina, Nízke Tatry). Slovenský kras, 41, Liptovský Mikuláš, 221-224. 273. HOLÚBEK, P., 2004: Detská fantázia, zaujímavá jaskyňa vytvorená vo vulkanitoch Štiavnických vrchov. Elektronický sborník referátù a prezentací z odborného semináře Svahové deformace a pseudokras, Hutisko-Solanec. 274. HOLÚBEK, P. - HOCHMUTH, Z., 2004: Jaskyne nad sútokom Oravy a Váhu. Spravodaj SSS, 35, 1, Liptovský Mikuláš, 73-76. 275. HOLÚBEK, P. 2004: Koľko je na Slovensku jaskýň? Spravodaj SSS, 35, 1, Liptovský Mikuláš, 107. 276. HOLÚBEK, P., 2004: Ile jest jaskiñ na S³owacji? Jaskynie, 34, 1, Krakov, 8. 277. HOLÚBEK, P., 2004: Stručná história a charakteristika priestorov severne od Veľkého dómu v Demänovskej ľadovej jaskyni. Výskum, využívanie a ochrana jaskýň, 4. vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou, zborník referátov, Litovský Mikuláš, 193-195. 278. HOLÚBEK, P., 2004: Múzeá a pamätihodnosti Ukrajiny. Múzeum, 50, 2, Bratislava, 22-24. 279. HOLÚBEK, P. - MAGDOLEN, P. - LEŠINSKÝ, G., 2004: Stručná správa z expedície Krym 2004. Spravodaj SSS, 35, 2, Liptovský Mikuláš, 15-21. 280. DUCÁR, J. - HOLÚBEK, P., 2004: Ïalšia jaskyniarska výprava v Poloninách. Spravodaj SSS, 35, 2, Liptovský Mikuláš, 41-44. 281. HOLÚBEK, P. - HOLÍK, Ľ., 2004: Zaujímavá chodba v Pustej jaskyni. Spravodaj SSS, 35, 2, Liptovský Mikuláš, 41-44. 282. HOLÚBEK, P., 2004: Ivan Laučík (*4. 7. 1944 - + 12. 5. 2004). Spravodaj SSS, 35, 2, Liptovský Mikuláš, 72. 283. HOLÚBEK, P., 2004: Netopier (Mongolská rozprávka). Informační bulletin Společnosti přátel Mongolska, 15, 1, Praha, 64-65. 284. HOLÚBEK, P., 2004: Poznámky k dåžke Demänovského jaskynného systému, najdlhšej jaskyne na Slovensku. Materia³y 38. Sympozjum Speleologicznego, Zakopane, 49-50. 285. HOLÚBEK, P., 2004: Vyčistenie závrtov v severovýchodnej časti Važeckého krasu. Aragonit, 9, Liptovský Mikuláš, 47. 286. HOLÚBEK, P., 2004: Nekaj zabeležk k zgodovini raziskav brezna Čehi 2. Naše jame, 45, Ljubljana, 142-143. 287. HOLÚBEK, P., 2004: Detská fantázia, zaujímavá jaskyňa, vytvorená vo vulkanitoch Štiavnických vrchov. Chránené územia Slovenska, 61, Banská Bystrica, 16. 288. HOLÚBEK, P., 2004: Spresnenie údajov o jaskyniach Vihorlatských vrchov. Spravodaj SSS, 35, 3, Liptovský Mikuláš, 26. 289. HOLÚBEK, P., 2004: Poznámky k dåžke Demänovského jaskynného systému. Spravodaj SSS, 35, 3, Liptovský Mikuláš, 27-29. 290. HOLÚBEK, P., 2004: Nový rekord - 2080 metrov v jaskyni Krubera-Voronja v Abcházku. Spravodaj SSS, 35, 3, Liptovský Mikuláš, 44. 291. HOLÚBEK, P., 2004: Postrehy z cesty na UAZ-e po Ukrajine. Spravodaj SSS, 35, 3, Liptovský Mikuláš, 45. 292. HOLÚBEK, P., 2004: Nezvyčajný príbeh zbierkového predmetu s evidenčným číslom 8836. Sinter, 12, Liptovský Mikuláš, 26. 293. HOLÚBEK, P., 2004: Obrázky z Mongolska. Sinter, 12, Liptovský Mikuláš, 36. 294. HOLÚBEK, P., 2004: Z histórie a súčasnosti vzťahov z Mongolskom. Sinter, 12, Liptovský Mikuláš, 36. 295. HOLÚBEK, P., 2004: Spolupráca slovenských a českých jaskyniarov pri prieskume podzemia. Sinter, 12, Liptovský Mikuláš, 36-37. 296. HOLÚBEK, P., 2004: Prezentácia výstavy - „Sibír“ v Krakove (Poľsko) Sinter, 12, Liptovský Mikuláš, 39. 297. HOLÚBEK, P. - BEKEOVÁ, J., 2004: Jurta 2003. Sinter, 12, Liptovský Mikuláš, 26. 298. HOLÚBEK, P., 2004: Vedecká konferencia Správy slovenských jaskýň na Táloch. Sinter, 12, Liptovský Mikuláš, 49. 299. SABOL, M. - HOLÚBEK, P., 2004: Výskum krasu Nízkych Tatier v sezóne 2003-2004: predbežné výsledky. Konference 10. Kvartér 2004. Ed. M. Ábelová, M. Ivanov, Sborník abstraktù, 28. 300. BELLA, P. - GAÁL, Ľ. - HOLÚBEK, P., 2004: Caves in Non-Carbonate Rocks of Slovakia: List, Genetic types, Values and Protection. Proceedings of the 8th International Sympoium on Pseudokarst, Teplý vrch, Slovakia. Ed. Ľ. Gaál, Liptovský Mikuláš, 32-56. 301. HOLÚBEK, P., 2004: Nekrasové jaskyne v Žiarskej doline v Západných Tatrách. Proceedings of the 8th International Sympoium on Pseudokarst, Teplý vrch, Slovakia. Ed. Ľ. Gaál, Liptovský Mikuláš, 92-93. 302. BURAĽ, M. - DUCÁR, J. - HOLÚBEK, P., 2004: Prvá stometrová jaskyňa v Poloninách. Spravodaj SSS, 35, 4, Liptovský Mikuláš, 13-15. 303. HOLÚBEK, P. - KORTMAN, B., 2004: Čo je speleológia. Informačný leták Slovenskej speleologickej spoločnosti. 304. HOLÚBEK, P., 2005: S³owacja - kraina jaskyñ. Tatry TPN, Nr 1(11), Zakopane, 66-70. 305. HOLÚBEK, P., 2005: Muzeum pod nietoperzem. Tatry TPN, Nr 1(11), Zakopane, 71. 306. HOLÚBEK, P., 2005: Dobrá vec sa podarila. Bojovník, dvojtýždenník antifašistov, 50, z 24. 3. 2005. 307. HOLÚBEK, P., 2004: Pierwsza stumetrowa jaskinia w Poloninach. Jaskinie, 4(37), Krakow, 5. 308. HOLÚBEK, P., 2005: Historický článok o Stanišovskej jaskyni. Sinter, 13, Liptovský Mikuláš, 26-27. 309. HOLÚBEK, P., 2005: Výstava Tajomstvá jaskýň. Sinter, 13, Liptovský Mikuláš, 57. 310. HOLÚBEK, P., 2005: Sonda v Záklukách nad Kvačianskou dolinou. Sinter, 13, Liptovský Mikuláš, 65. 311. HOLÚBEK, P., 2005: Jaskyniarske motívy netradične. Sinter, 13, Liptovský Mikuláš, 66. 312. HOLÚBEK, P., 2005: Stretnutie Stredoeurópskej únie technických múzeí v Záhrebe v Chorvátsku. Sinter, 13, Liptovský Mikuláš, 57. 313. HOLÚBEK, P., 2005: Priepasť v Petine. Spravodaj SSS, 36, 2, Liptovský Mikuláš, 21. 314. HOLÚBEK, P., 2005: Tabuľka najdlhších a najhlbších jaskýň sveta. Spravodaj SSS, 36, 2, Liptovský Mikuláš, 50. 315 HOLÚBEK, P., 2005: Súťaž o umelecké stvárnenie jaskyne. Spravodaj SSS, 36, 2, Liptovský Mikuláš, 59. 316. HOLÚBEK, P., 2005: Speleologia či jaskyňoveda vzhľadom na Slovensko. Spravodaj SSS, 36, 2, Liptovský Mikuláš, 63. 317. HOLÚBEK, P., 2005: Významné životné jubileum RNDr. Antona Droppu, CSc. Spravodaj SSS, 36, 2, Liptovský Mikuláš, 65-66. 318. HOLÚBEK, P., 2005: 75 lat S³owackiego Muzeum Ochrony Przyrody i Speleologii. Jaskinie, 2(39), Kraków, 8. 319. MOTYKA, J. - GRADZIÑSKI, M. - BELLA, P. - HOLÚBEK, P., 2005: Chemistry of waters from selected caves in Slovakia - a reconnaissance study. Enviromantal Geology, doi 10.1007/ s00254-005-0006-2.. 320. HOLÚBEK, P., 2005: Mongoli a druhá svetová vojna. Bulletin Společnosti přátel Mongolska, 16, 2, Praha, 60-62. 321. HOLÚBEK, P., 2005: Závrty vo Važeckom krase opäť znečistené. Aragonit, 10, Liptovský Mikuláš, 61. 322. HOLÚBEK, P., 2005: Eksploracja w jaskini Okno. Jaskinie, 3(40), Krakow, 4. 323. HOLÚBEK, P. - MAGDOLEN, P., 2005: Expedícia Sibír 2005. Spravodaj Slovenskej speleologickej spoločnosti, 36, 4, Liptovský Mikuláš, 37-44. 324. HOLÚBEK, P., 2005: Spomienka na PhDr. Juraja Bártu, CSc. (13. 4. 1923 - 2. 10. 2005). Spravodaj Slovenskej speleologickej spoločnosti, 36, 4, Liptovský Mikuláš, 59-61. 325. GRADZIÑSKI, M. - HOLÚBEK, P., 2005: Cottonballs - peculiar speleothems from Zlomiská Cave (Low Tatras Mountains, Slovakia). Slovenský kras, 43, Liptovský Mikuláš, 187-192. 326. HOLÚBEK, P., 2005: Wyprawa Siberia 2005. Jaskinie, 4(41), Krakow, 27-30. 327. HOLÚBEK, P., 2006: Jaskyniarska expedícia SIBÍR 2005. Podtatranské noviny z 3. januára 2006, Poprad, 6-7. 328. HOLÚBEK, P., 2005: Nowe odkrycia w Demänovskej Doline. Jaskinie, 4 (41), Krakov, 6. 329. HOLÚBEK, P., 2005: Wyprawa Syberia 2005. Jaskinie, 4 (41), Krakov, 22-25. 330. HOLÚBEK, P., 2005: Slovenskí jaskyniari v Mongolsku. Informační bulletin Společnosti přátel Mongolska, Praha, 50-57. 331. HOLÚBEK, P. - STANÍK, P. - PSOTKA, J., 2006: Stručné zhrnutie nových poznatkov z jaskyne Okno. Spravodaj SSS, 37, 1, Liptovský Mikuláš, 56-59.