Podzemie pod vežami - živá expozícia pre verejnosť

Jaskyňa pre turistov


Medvedia štôlňa - staré banské dielo 
spristupnené pre verejnosť


miesto kde sa oplatí zastaviť.
Sprístupnená jaskyňa Zlá diera na území Prešovského okresu, pri obci Lipovce
Hudba podľa môjho gusta!
www.raftingadventure.sk

www.dobrodruh.sk

Już od 1989 r. firma Air-Sport  
dzięki swoim skrzydłom ułatwia adeptom latania poznanie piękna trzeciego wymiaru – powietrza
www.extreme-sports.lt
www.klubpratel.wz.cz
www.4d.sk
Jaskyniarsky klub Strážovské vrchy


Odporúcané stránky:
www.esperanto.sk
www.welzl.cz www.galeriaslovakia.sk
www.volny.cz/mongolia
www.vlasta.org
www.vanek.4d.skInzercia

doc. PhDr. Oldřich Vaněk, CSc.  [30002]

Autorove články (všetkých článkov - 9)
Autorove fotogalérie (všetkých fotogalérií - 1)

Narodený: 9.2.1944 v Brne
Bydlisko: Liptovský Mikuláš
Telefón: číslo
E-mail: vanek@4d.sk
Web: www.

Životopis: Po absolvovaní Vojenskej školy Jana Žižku v Bratislave promoval vo Vyššom vojenskom učilišti Otakara Jaroša vo Vyškove v odbore matematika. V rokoch 1964 – 1973 pôsobil v rôznych veliteľských funkciách v armáde. Po absolvovaní VPA v Bratislave v roku 1977 nastúpil ako pedagóg do Vysokej vojenskej technickej školy v Liptovskom Mikuláši, neskôr pôsobil vo Vojenskej akadémii a roku 1994 v hodnosti plukovník odišiel do zálohy. V súčasnosti pôsobí ako docent na Žilinskej univerzite v Žiline.

Bibliografia:
Monografie:
1. VANÌK, O.: Protilietadlová delostrelecká zmiešaná skupina v SNP. Edícia pamäť. ÚV SZPB, Bratislava 1988. 76 s., 500 výtl. 2. VANÌK, O.: Vojsko v Liptove. VVTŠ, Liptovský Mikuláš 1993. 129 s., 300 výtl. 3. VANÌK, O.: Nesklonené hlavne. Protilietadloví delostrelci v SNP. Liptovský Mikuláš 1985, 1995. 120 s., 50 + 30 výtl. 4. VANÌK, O.: Boje pri Liptovskom Mikuláši. VA, Liptovský Mikuláš 1997. 65 s., 50 výtl. 5. VANÌK, O.: Prechod 1. Československej armády na Slovensku k partizánskemu spôsobu boja. VA, Liptovský Mikuláš 1999. 113 s., 50 výtl. 6. VANÌK, O.: Špeciálne operácie zo Sovietskeho zväzu do Československa počas druhej svetovej vojny. VA, Liptovský Mikuláš 2000, 112 s., 60 výtl. 7. Ľud Liptova v boji proti fašizmu. OV SZBP, Liptovský Mikuláš 2000. 244 s., 500 výtl. (Spoluautor, redaktor)
Skriptá pôvodné:
1. VANÌK, O.: Prednášky z národných a vojenských dejín Slovenska II. VA Liptovský Mikuláš 2000. 142 strán, 100 výtlačkov 2. VANÌK, O., ŠIMKO, J.: Prednášky z národných a vojenských dejín Slovenska III. VA Liptovský Mikuláš 2001. 96 strán, 100 výtlačkov (participácia 80%) 3. VANÌK, O., ZAPLETAL, L.: Stručný přehled dějin Československa v letech 1918 – 1945. VVTŠ, Liptovský Mikuláš 1986. 100 strán (participácia 50%)
Štúdie:
1. VANÌK, O.: Protiletadlové jednotky v 1. čs. armádě na Slovensku (1944). Historie a vojenství č. 3/1986, Praha, 36 s. 2. VANÌK, O.: Účast protiletadlových jednotek v Slovenském národním povstání. In Zborník Múzea Slovenského národného povstania 11. Osveta, Martin 1986, 30 s. 3. VANÌK, O.: K prechodu jednotiek Prvej československej armády na Slovensku k partizánskemu spôsobu boja. Zborník vedeckých prác č.3/1993, VVTŠ, Liptovský Mikuláš 1993, 36 s. 4. VANÌK, O.: Účasť Slovákov v začiatkoch protifašistického odboja v Poľsku. In Vojenská história roč.1, čís. 2/1997, 15 s. 5. VANÌK, O.: Výsadkové jednotky Čs. armády na Slovensku v rokoch 1950 – 1959. In Vojenská história roč.2, čís. 2/1998, 26 s. 6. VANÌK, O.: Letisko Mokraď v prevratových plánoch generála Čatloša. In Vojenská história roč.3, čís. 3/1999, 12 s. 7. VANÌK, O.: Osud jednotiek pešieho pluku 20 na Kryme. In Slovensko a Druhá svetová vojna. Vojenský historický ústav, Bratislava 2000, 20 s. 8. VANÌK, O.: K prechodu 1. čs. armády na Slovensku na partizánsky spôsob boja. In SNP 1944 – vstup Slovenska do demokratickej Európy. ACADE, Banská Bystrica, 1999, 12 s. 9. VANÌK, O.: Slovenskí flakhelfri pre nemecký Heimatwehr. In Vojenská história roč.5, čís. 1/2001, 12 s. 10. VANÌK, O.: Prvé špeciálne operácie zo ZSSR na územie Československa (marec 1939 - december 1941). In Vojenská história roč.6, čís. 3-4/2002, 18 s. 11. VANÌK, O.: Kosovo – príčiny, história, súvislosti konfliktu. CD, VA Liptovský Mikuláš, 69 s. 12. VANÌK, O.: Orgány riadenia spravodajských, partizánskych a špeciálnych výsadkových skupín na území bývalého Československa. In Vojenská história roč.9, čís. 3/2005, 24 s.
Príspevky na domácich vedeckých konferenciách:
1. VANÌK, O.: Protifašistický odboj v Liptove počas druhej svetovej vojny. Konferencia k 50. výročiu SNP. Tranoscius, Liptovský Mikuláš 1994 (referát) 2. VANÌK, O.: Boje pri Liptovskom Mikuláši. Vedecká konferencia k 50. výročiu víťazstva nad fašizmom. VA SNP, Liptovský Mikuláš 1995 (referát) 3. VANÌK, O.: Tušenie spravodajských súvislostí ružomberskej vzbury. Konferencia k 50. výročiu ružomberskej vzbury 1939. Ružomberok 1999. (referát)
Príspevky na medzinárodných vedeckých konferenciách:
1. VANÌK, O.: Medzinárodná vedecká konferencia k 50. výročiu Slovenského národného povstania. Ministerstvo obrany SR, Bratislava 1994 (koreferát) 2. VANÌK, O.: K prechodu 1. čs. armády na Slovensku na partizánsky spôsob boja. Medzinárodná vedecká konferencia "SNP 1944 – vstup Slovenska do demokratickej Európy". Banská Bystrica 1999 3. VANÌK, O.: Osud jednotiek pešieho pluku 20 na Kryme (1943 – 1944). Medzinárodná vedecká konferencia "Slovensko a Druhá svetová vojna". VHÚ, Bratislava 2000 4. VANÌK, O.: Vojenské aspekty dopadu globalizácie na bezpečnosť. Medzinárodná vedecká konferencia "Globalizácia a bezpečnosť". Bratislava 2003
Správy o vyriešených vedecko-výskumných úlohách:
1. VANÌK, O.: Historie protivzdušné obrany státu. (Závěrečná zpráva vědecko-výzkumné úlohy SP-RE-14/02). VVTŠ, Liptovský Mikuláš1984, 113 s. 2. VANÌK, O.: Historie přípravy kádrù protiletadlového dělostřelectva protivzdušné obrany státu. (Závěrečná zpráva vědecko-výzkumné úlohy S5-VN/VVTŠ-01). VVTŠ, Liptovský Mikuláš 1987, 140 s. 3. VANÌK, O.: Vznik a vývoj Vysoké vojenské technické školy ČSSP (Závěrečná zpráva vědecko-výzkumné úlohy S3-SP-VN/VVTŠ-01). VVTŠ, Liptovský Mikuláš 1988, 145 s.
Odborné práce:
1. VANÌK, O.: Mezi Mnichovem a 15. březnem 1939. Zborník VVTŠ č. II. VVTŠ, Liptovský Mikuláš 1978, 13 s. 2. VANÌK, O.: Ke 45. výročí Slovenského národního povstání. Zborník vedeckých prác. Vysoká vojenská technická škola ČSSP čís. 1/1989, str. 7-12 3. VANÌK, O.: Partizánske skupiny protilietadlových delostrelcov v Slovenskom národnom povstaní. Zborník vedeckých prác č.2/1991, VVTŠ, Liptovský Mikuláš 1991, 8 s. 4. VANÌK, O.: Občiansky a vojenský protifašistický odboj v Liptove pred Slovenským národným povstaním. In 50. výročie SNP. Zborník Vojenskej akadémie. VA, Liptovský Mikuláš 1994, 18 s. 5. VANÌK, O.: Prechod povstaleckej armády na partizánsky spôsob boja. In Zborník Vojenského historického ústavu. Žilina 1994, 9 s. 6. VANÌK, O.: Protifašistický odboj v Liptovskom Jáne (1939 – 1945). OÚ Liptovský Ján 1944, 10 s. 7. VANÌK, O., ŠMELKOVÁ A.: Scenár k expozícii "Zlomky z odboja v Liptove". Mestské múzeum Liptovský Mikuláš 1994, 10 s. 8. VANÌK, O.: Vývoj koncepcie protivzdušnej obrany štátu v povojnovom období. Zborník vedeckých prác č.2/1995, VVTŠ, Liptovský Mikuláš 1995, 16 s. 9. VANÌK, O., ŠMELKOVÁ A.: Scenár k expozícii "Oslobodenie Liptova". Mestské múzeum Liptovský Mikuláš 1995, 12 s. 10. VANÌK, O.: Bojová činnosť 1. čs. armádneho zboru v ZSSR pri Liptovskom Mikuláši (január – apríl 1945). In 50. výročie oslobodenia. Zborník Vojenskej akadémie. VA, Liptovský Mikuláš 1996, 18 s. 11. VANÌK, O.: Pokus vytvoriť Slovenskú protilietadlovú brigádu v roku 1943. Zborník VA SNP, roč. III, č. 3/1996, 11 s. 12. VANÌK, O.: Tušenie spravodajských súvislostí ružomberskej vzbury. In Ružomberská vzbura 1939. OV SZPB, Ružomberok 1999. str. 51 – 58, 500 výtl. 13. VANÌK, O.: Minulosť (pohľad historika). In Vojenská akadémia SNP. VA, Liptovský Mikuláš, 1998, str. 9 -16 14. Boje o Liptovský Mikuláš. Typopress, Liptovský Mikuláš 2005, 1000 výtl.