Podzemie pod vežami - živá expozícia pre verejnosť

Jaskyňa pre turistov


Medvedia štôlňa - staré banské dielo 
spristupnené pre verejnosť


miesto kde sa oplatí zastaviť.
Sprístupnená jaskyňa Zlá diera na území Prešovského okresu, pri obci Lipovce
Hudba podľa môjho gusta!
www.raftingadventure.sk

www.dobrodruh.sk

Już od 1989 r. firma Air-Sport  
dzięki swoim skrzydłom ułatwia adeptom latania poznanie piękna trzeciego wymiaru – powietrza
www.extreme-sports.lt
www.klubpratel.wz.cz
www.4d.sk
Jaskyniarsky klub Strážovské vrchy


Odporúcané stránky:
www.esperanto.sk
www.welzl.cz www.galeriaslovakia.sk
www.volny.cz/mongolia
www.vlasta.org
www.vanek.4d.skInzercia

Šíma, Jiří, PhDr., DrSc.  [30009]

Autorove články (všetkých článkov - 0)
Autorove fotogalérie (všetkých fotogalérií - 0)

Narodený: 1943, Praha, ČR
Bydlisko: Praha, ČR
Telefón: +420 605300773
E-mail: sim.j@centrum.cz
Web: www.volny.cz/mongolia

Životopis: Po studiu na střední jazykové škole absolvoval v letech 1959-65 obor sinologie a etnografie s folkloristikou na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy; současně byl vyslán jako první čs. student ke studiu mongolistiky a sinologie na Státní univerzitu v Ulánbátaru, kde 1964 obhájil diplomovou práci. 1971 získal na UK v Praze titul PhDr., 1988 mu byla v Akademii věd Mongolska udělena vědecká hodnost DrSc.

V letech 1966-69 pracoval jako překladatel na čs. velvyslanectví v Číně a v letech 1990-92 byl čs. velvyslancem v Mongolsku. V letech 1969-1990 a znovu 1992-95 pracoval v Orientálním ústavu ČSAV, externě vyučoval na Filozofické fakultě UK na katedrách českého jazyka pro cizince, etnografie a folkloristiky a věd o zemích Asie a Afriky. Do 1995 byl vedoucím oddělení Východní Asie Orientálního ústavu. Po odchodu z Orientálního ústavu založil klub přátel Asie Pražská jurta, v němž rozvíjí kulturní, vědecké a cestovatelské aktivity, vyučuje češtinu, mongolštinu a čínštinu. Je soudním překladatelem a tlumočníkem mongolštiny a čínštiny.

Ve své odborné a vědecké práci se zaměřil především na otázky vzájemného poznávání Mongolù, Čechù a Číňanù od nejstarších dob do současnosti, zasloužil se o vydávání základních jazykových příruček mongolštiny a překládá moderní a lidovou literaturu z mongolského originálu. Je členem pracovní skupiny Orientalia Bohemica v Orientálním ústavu. Zabýval se i editorskou prací, inicioval a vydával v letech 1977-95 Bibliografickou edici OÚ, do 1995 byl členem redakční rady Nového Orientu, 1990 založil Informační bulletin Společnosti přátel Mongolska a od 1993 spoluvydává Zpravodaj České orientalistické společnosti. Absolvoval několik stáží v Mongolsku, účastnil se světových mongolistických kongresù. Mongolsko navštívil více než 100krát i jako překladatel delegací a poradce filmù, 1996 jako vedoucí Mise dobré vùle. Značnou pozornost věnuje přednáškové a popularizační činnosti.

Od 1998 pracuje v Mongolsku jako ředitel česko-mongolské CK. Téhož roku byl zvolen členem Čingischánovy akademie a mongolský prezident jej vyznamenal Øádem přátelství.

Přestože byl jedním ze zakladatelù Společnosti československo-mongolského přátelství 1968, v letech "normalizace" nesměl být ani jejím členem. Roku 1990 inicioval a stal se prvním předsedou Společnosti přátel Mongolska, pomáhal zakládat i Česko-čínskou a Česko-vietnamskou společnost.

D.-k.: (s J. Kolmašem), Bibliography of Pavel Josef Poucha's Works, Oriental Institute, Prague 1970, 57 s.; PhDr. Jaroslav Cesar CSc. Bibliografie 1953-1977. Bibliografická edice Orientálního ústavu ČSAV, sv. 1, Praha 1977, 129 s.; (se Z. Heřmanovou), Danuška Heroldová, CSc. Bibliografie 1951-1976. Bibliografická edice Orientálního ústavu ČSAV, sv. 2, Praha 1977, 83 s.; (s J. Janešovou a L. Prokopovou), Česko-mongolská konverzace, 1. vyd., Praha 1978, 368 s.; Postavení státních orgánù Čínské lidové republiky. Část I. 1949-1969, Problémy soudobého vývoje Číny, sv. 12, OÚ ČSAV, Praha 1979, 59 s.; Postavení státních orgánù ČLR. Část II. 1969-1979, Problémy soudobého vývoje Číny, sv. 23, OÚ ČSAV, Praha 1980, 173 s.; (s F. Doskočilem a A. Sudákem), Česko-mongolský slovník k učebnicím češtiny pro Mongoly I-VI, Praha 1980, 158 s.; (spoluaut.), Politika a ekonomika Číny po Mao Ce-tungově smrti 1976-80, Problémy soudobého vývoje Číny 25/1-2, Praha 1981, 291 s.; Burjati a Kalmyci v SS! SR (výstavka měsíce). Náprstkovo muzeum, Praha 1982, 7 s.; (ed.), Vnitromongolská autonomní oblast. Mongolské národnosti ČLR, sv. 1., OÚ ČSAV, Praha 1983, vi, 210 s.; (spoluaut.), Proletarskij internacionalizm i razvitije socialističeskich stran Azii, Moskva 1983, 527 s.; (spoluaut.), Vnitropolitický a ekonomický vývoj v ČLR, OÚ ČSAV, Praha 1985, 130 s.; (s Č. Dalajem), Otnošenija meždu MNR i KNR (1949-1985) I, OÚ ČSAV, Praha 1986, 275 s.; (spoluaut.), Mongolskije narody KNR. Bibliografičeskij obzor (1947-1985). Mongolské národnosti ČLR, sv. 2., Praha - Ulánbátar 1986, 270 s.; (s Čoj Luvsandžavem), Mongolsko-český a česko-mongolský kapesní slovník, Praha 1987, 850 s.; (s J. Janešovou a L. Prokopovou), Česko-mongolská konverzace, 2. opr. vyd., Praha 1987, 368 s.; (spoluaut.), Mongolovedčeskije issledovanija. Ukazatěľ litěratury, Ulánbátar 1987, 251 s.; Čechoslovacko-mongoľskije otnošenija v 1945-1985 gg. i perspektivy ich razvitija. Avtoreferat dissertacii, Ulánbátar 1988, 4! 2 s.; (s M. Rackem), Monggol-un amaraltu subilal, Praha 1990; Jaroslav Prùšek. Bibliografie 1931-1991. Bibliografická edice OÚ, sv. 7, Praha 1994, 56 s.; (s J. Fassem a V. Liščákem), Timoteus Pokora. Bibliografie 1952-1987. Bibliografická edice OÚ, sv. 8, Praha 1994, 60 s.; (spolupráci s X. Dvorskou), Jarmila Kalousková. Bibliografie 1938-1978. Bibliografická edice OÚ, sv. 9, Praha 1995, 1, 27 s; (ed., předmluva), L. Jisl, The Orkhon Türks and Problems of the Archaeology of the Second Eastern Türk Kaghanate, Annals of the Náprstek Museum 18 (1997), 160 s.; (s J. Hladíkem a J. Polákem), Mongolsko - Jurta. Edice Svět, sv. 2, Prosiměřice 1997, 63 s.; (s M. Krauterem), Velbloud v Mongolsku, ve světě a v Plzni, SPM, Praha 1998, 80 s.

PØEKLADY z mongolštiny: (ve spolupráci s V. Daňkem), B. Javúchulan: Hvězdy v poušti, Praha 1974, 96 s.; Čaj ve stepi. Deset mongolských básníkù, Praha, 150 s.; Č. Ojdov: Pohádka o nalezeném štěstí, Praha 1979, 104 s.; (s R. Čižmárikem), B. Javúchulan: Túlske lesy, Bratislava 1981, 80 s.; D. Cevegmid: Ryzák Vítr, Praha 1986, 157 s.; XIX. sjezd Mongolské lidové revoluční strany, Praha 1987, 146 s.

D.-č./sb.: (pseud. J. Turek), Mongolové v Evropě, Dějiny a současnost 11 (1969), 8: 22-27; Deset let Akademie věd MoLR, Věstník ČSAV 81 (1972), 1: 53-56; K voprosu o kritičeskom podchode k istočnikam kasajuščimsja perechoda mongolov čerez těrritoriju nyněšněj ČSSR v 13 veke, in: Olon ulsyn mongolč erdemtnijn chojordugaar ich chural. 2-r devter, Ulánbátar 1973: 300-306; International Position of Mongolian People's Republic, Pacific Community 4, Tokyo 1973: 562-587; A propos de la colonie kalmouke de Tchéchoslovaquie, in: Études mongoles, Paris 1973: 181-189; K charakteru tzv. panmongolského hnutí v letech 1911-1919, in: Kapitoly z dějin asijského nacionalismu 1, Orientální ústav, Praha 1974: 53-103; On the Character of the So-Called Pan-Mongol Movement After 1911, ArOr 42 (1974): 97-119; Hledání vymyšlené říše a naše země, in: L. N. Gumiljov: Hledání vymyšlené říše, Praha 1974: 359-375; Pùlstoletí mongolské literatury, Literární měsíčník 3 (1974), 10: 95-96; Mongolsko-čínské ! vztahy, in: Problémy soudobého vývoje Číny, sv. 3, OÚ ČSAV, Praha 1976: 1-93, 247-249; Politika Čínské lidové republiky vùči zemím Latinské Ameriky, in: Problémy soudobého vývoje Číny, sv. 11, OÚ ČSAV, Praha 1976: 1-166, 182-188; Mongolská próza a Čadrábalyn Lodojdamba, in: Č. Lodojdamba: Prùzračný Tamir, Praha 1976: 5-13; (s J. Kolmašem), The Septuagenary of Pavel Poucha, ArOr 44 (1976): 54-62; (se Z. Heřmanovou-Novotnou), Danuška Heroldová-Šťovíčková, 19. 2. 1929 - 30. 10. 1976. Selected bibliography, ArOr 45 (1977): 157-160; Zur Rolle der Komintern bei der Verteieigung der Generallinie der MRVP Ende der zwanzigen und Anfang der dreissigen Jahre, in: Der revolutionäre Weg der Mongolischen Volksrepublik zum Sozialismus, Berlin 1978: 241-262; K sedmdesátinám Cendína Damdinsürena, Literární měsíčník (1978), 7: 119-120; Slovník k lekcím, in: F. Doskočil, Učebnice češtiny pro Mongoly VI, Praha 1979: 87-122; Vojennaja ugroza Mongolii v 30-je gody po otklikam čechoslovackoj obščestvennosti, in: Olon ulsyn mongolč erdemtnij 3-r ich chural. 3-r devt er, Ulánbátar 1979: 291-300; K činnosti Bohumíra Šmerala v mezinárodním komunistickém a dělnickém hnutí, ČSČH 27 (1979), 5: 660-680; (s B. Pürevsürenem), Mongolští lidoví léčitelé a jejich prostředky, in: Tradiční medicína a současnost, Praha 1980: 52-54; Česká s slovenská literatura v mongolštině, Literární měsíčník (1980), 9: 118-119; The Czech Revolutionary Bohumír Šmeral and the Communist Movement of the East, ArOr 49 (1981): 322-343; Významné výročí Rudolfa Dvořáka (1860-1920), Zprávy ČSO 18 (1981), 1: 52-60; O dějatělnosti B. Šmeralja v meždunarodnom kommunističeskom i rabočem dviženii, Studia Mongolica, Tom 7, fasc. 4, Ulánbátar 1982: 39-79; Mongolská lidová republika, in: V. Melichar, Světová socialistická soustava v 50. letech, sv. 3., Praha 1982: 49-64; Velké ztráty mongolské literatury, Literární měsíčník 11 (1982), 8: 122-123; Poválečný odkaz Zdeňka Nejedlého čs. orientalistice, Zprávy ČSO 20 (1983): 51-56; O prepise z mongolčiny, Revue svetovej literatúry 20 (1984), 4: 174-176; Maloizvestnyj istočnik o Kalmykach načala 18 v., in: Olon ulsyn mongolč erdemtnij 4-r ich chural, 3-r devter, Ulánbátar 1986: 144-151; Pavel Poucha 1905-1986, ArOr 54 (1986): 362-368; K osmdesátinám dr. Pavla Pouchy, Zprávy ČSO 25 (1986), 2: 37-40; Mongolsko, in: Divadelné kultúry Východu, Bratislava 1987: 299-334; Z dějin mongolských praporù a vlajek do roku 1921, Vexilologie 69 (1988): 1339-1354; Mongolsko a jeho budúcnosť, in: L. Tüdev: Posledné kočovanije, Bratislava 1988: 280-289; Memory of 30 years remoteness, Bulletin AMS, Vol. 2, Ulánbátar 1989: 21-24; Putěšestvije Džovanni Marin'olli k mongol'skomu chanu Togon-Temuru, in: Olon ulsyn mongolč érdémtnij V ich chural, 1-r devter, Ulánbátar 1992, 1-2 (9-10): 24-29; Ukrytá tajemství mongolských jmen, Informační bulletin Společnosti přátel Mongolska 4 (1993), 2: 9-20; První zprávy o Číňanech a jméno Číny u nás a ve světě, Bulletin Čs.-čínské společnosti (1993), 1: 9-16; Zpráva o cestě Mise dobré vùle, Inf! ormační bulletin Společnosti přátel Mongolska 7 (1996), 3-4: 5-41; Sev erní kočovníci, hedvábí a hedvábné cesty, in: Hedvábná cesta, ČOS - Dar ibn Rushd, Praha 1998: 73-79; Třikrát In memoriam, Informační bulletin Společnosti přátel Mongolska 9 (1998), 3-4: 36-42; (pseud. Štěpán Luzniura), Demokratizační proměny Mongolska, NO 53 (1998), 1: 1-4.

PØEKLADY: (z mongolštiny, s V. Daňkem), B. Javúchulan: Pod changajským nebem, Světová literatura 19, 4: 66-76; (s J. Múčkou), Č. Lodojdamba: Krásná Solongo, in: Slnečný vejár, Bratislava 1979: 263-283; (s M. Hamadou), S. Erdene: Červený padák, in: Slnečné hodiny. Výbor súčasných ázijských poviedok, Bratislava 1984: 10-15; S. Udval: Zlatý člověk, in: ibid.: 16-52.

L.: C. Dašdondov: Mongolč Šíma, Utga zochiol urlag, 1. 5. 1985; Čoj. Luvsandžav: Čech po nacional'nosti, mongol po priznaniju, in: Novosti Mongolii, 3. 7. 1987; G. Bjambadžal - C. Dašdondov: Sudlaač, surtačlagč, orčuulagč, Ünen, 6. 9. 1987; C. Dašdondov: Tod mörtéj, chos mortoj erdemten, Ünen, 4. 12. 1988; Život zasvěcený Mongolsku, in: Osočení. Dopisy lidí ze seznamu, Toronto 1993: 169-175.