Podzemie pod vežami - živá expozícia pre verejnosť

Jaskyňa pre turistov


Medvedia štôlňa - staré banské dielo 
spristupnené pre verejnosť


miesto kde sa oplatí zastaviť.
Sprístupnená jaskyňa Zlá diera na území Prešovského okresu, pri obci Lipovce
Hudba podľa môjho gusta!
www.raftingadventure.sk

www.dobrodruh.sk

Już od 1989 r. firma Air-Sport  
dzięki swoim skrzydłom ułatwia adeptom latania poznanie piękna trzeciego wymiaru – powietrza
www.extreme-sports.lt
www.klubpratel.wz.cz
www.4d.sk
Jaskyniarsky klub Strážovské vrchy


Odporúcané stránky:
www.esperanto.sk
www.welzl.cz www.galeriaslovakia.sk
www.volny.cz/mongolia
www.vlasta.org
www.vanek.4d.skInzercia

Ing. Ján Tulis  [30013]

Autorove články (všetkých článkov - 1)
Autorove fotogalérie (všetkých fotogalérií - 0)

Narodený: 8. januára1935 v Bošáci
Bydlisko: Spišská Nová Ves
Telefón: +421 53 446 33 04 , +421 903 811 687
E-mail: geologia@uranpres.sk
Web:


Životopis: Počas štúdia na Strednej priemyselnej škole geologickej v Spišskej Novej Vsi prežil prvé dotyky s osobitnou tvárnosťou povrchového krasu Slovenského raja.
Počas štúdia (1958 –1964) na Moskovskom institute cvetnych metalov i zolota, odbor geológia a prieskum ložísk nerastných surovín, špecializácia rádioaktívne a vzácne prvky, sa zúčastnil študentských praxí na Kryme, Kaukaze, Zabajkaljí, dvakrát na Rudnom Altaji a v Centrálnom Kazachstane (60 km od kozmodrómu Bajkonur). Precestoval Strednú Áziu od Alma-Aty po Baku. Z ciest po bývalom Sovietskom zväze si priniesol okrem cestovateľských zážitkov a spomienok aj množstvo fotografií, diapozitívov a niekoľko 8 mm kinofilmov.
V roku 1964 bol pri zrode Speleologického klubu Slovenský raj v Spišskej Novej Vsi a od r. 1969 je jeho predsedom. Pod jeho vedením sa klub vypracoval medzi špičku slovenského dobrovoľného jaskyniarstva. Najväčším úspechom klubu je objav, prieskum a výskum jaskynného systému Stratenskej jaskyne – druhého najdlhšieho jaskynného systému na Slovensku (dåžka skoro 23 km). Klub eviduje na území Slovenského raja skoro 400 jaskýň, z ktorých okolo 360 objavili členovia klubu. V rokoch 1991 – 1999 bol predsedom Slovenskej speleologickej spoločnosti. Je spoluautor monografií Jaskynný systém Stratenskej jaskyne (1989) a Kras Slovenského raja (2005). S jeho vyše 120 odborných a populárnych príspevkov zo speleológie sa môžeme stretnúť na stránkach Krás Slovenska, Spravodaja SSS, Slovenského krasu a rôznych zborníkoch zo seminárov, konferencií, kongresov…
V súčasnosti, hoci je na dôchodku, aktívnych sa venuje jaskyniarstvu ( Speleologický klub Slovenský raj - predseda ).


Bibliografia: ...