Podzemie pod vežami - živá expozícia pre verejnosť

Jaskyňa pre turistov


Medvedia štôlňa - staré banské dielo 
spristupnené pre verejnosť


miesto kde sa oplatí zastaviť.
Sprístupnená jaskyňa Zlá diera na území Prešovského okresu, pri obci Lipovce
Hudba podľa môjho gusta!
www.raftingadventure.sk

www.dobrodruh.sk

Już od 1989 r. firma Air-Sport  
dzięki swoim skrzydłom ułatwia adeptom latania poznanie piękna trzeciego wymiaru – powietrza
www.extreme-sports.lt
www.klubpratel.wz.cz
www.4d.sk
Jaskyniarsky klub Strážovské vrchy


Odporúcané stránky:
www.esperanto.sk
www.welzl.cz www.galeriaslovakia.sk
www.volny.cz/mongolia
www.vlasta.org
www.vanek.4d.skInzercia

Ing. Marcel Lalkovič, CSc.  [30029]

Autorove články (všetkých článkov - 1)
Autorove fotogalérie (všetkých fotogalérií - 0)

Narodený: 27. januára 1944 v Banskej Štiavnici, Slovensko
Bydlisko: Ružomberok, Slovensko
Telefón: +421 905 948 971
E-mail: mlalkovic@zoznam.sk
Web:

Životopis:   Po štúdiách na Baníckej fakulte VŠT v Košiciach, ktoré ukončil roku 1967 a krátkej pracovnej anabáze vo Východoslovenských tehelniach v Košiciach a na Stredisku geodézie v Liptovskom Mikuláši zaktovil začiatkom apríla 1970 v Liptovskom Mikuláši vo vtedajšom Múzeu slovenského krasu. V múzeu sa spočiatku venoval problematike meračskej dokumentácie jaskýň. Od roku 1973 pracoval v jeho dokumentačnom oddelení. V rokoch 1988 – 1990 riadieľ múzea a potom do roku 2001 riaditeľ Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši.
   Organizovaný jaskyniar od roku 1972. V rokoch 1973 - 1976 tajomník Slovenskej spleoelogickej spoločnosti. Neskôr predseda komisie pre speleologickú dokumentáciu a v rokoch 1976 - 91 člen predsedníctva SSS. Dlhoročne sa venuje problematike histórie jaskyniarstva na Slovensku.
   V súčasnosti pôsobí na katedre ekomuzeológie FPV Univerzity M. Bela v Banskej Bystrici.

Bibliografia: ...