Podzemie pod vežami - živá expozícia pre verejnosť

Jaskyňa pre turistov


Medvedia štôlňa - staré banské dielo 
spristupnené pre verejnosť


miesto kde sa oplatí zastaviť.
Sprístupnená jaskyňa Zlá diera na území Prešovského okresu, pri obci Lipovce
Hudba podľa môjho gusta!
www.raftingadventure.sk

www.dobrodruh.sk

Już od 1989 r. firma Air-Sport  
dzięki swoim skrzydłom ułatwia adeptom latania poznanie piękna trzeciego wymiaru – powietrza
www.extreme-sports.lt
www.klubpratel.wz.cz
www.4d.sk
Jaskyniarsky klub Strážovské vrchy


Odporúcané stránky:
www.esperanto.sk
www.welzl.cz www.galeriaslovakia.sk
www.volny.cz/mongolia
www.vlasta.org
www.vanek.4d.skInzercia

Iné cesty 2010
Iné cesty, 06.09.2010 [40082]

    Združenie Špirála a SOSNA o.z. organizujú v roku 2010 už 3. ročník festivalu Iné cesty, zameraného na udržateľné a zodpovedné formy cestovania najmä v krajinách tretieho sveta.

    Program festivalu Iné cesty:

    Premietanie autentických fotografií a filmov spojené s rozprávaním fotografov, publicistov, cestovateľov, zástupcov mimovládnych organizácií a ďalších zaujímavých ľudí, ktorí cestujú „inak“.
    Aj tento rok budú medzi prednášajúcimi skutočne zaujímavé osobnosti : Andrej Bán, Dorota Nvotová, Ngima Sherpa, Erik Baláž, Lucia Benická, Marek Vadas a mnohí ďalší.

    Festival sa bude v tomto roku konať na troch miestach:

    -     v Poprade 17. – 18. septembra 2010
    -     vo Zvolene 1. – 2. októbra 2010
    -     v Košiciach 26. – 27. novembra 2010

    Viac sa o tomto ročníku dočítate na: http://www.festival-ine-cesty.net/

    V Košiciach budú súčasťou festivalu Iné cesty aj „Ozveny“ festivalu dokumentárnych filmov Jeden svet.

    Prečo „Iné cesty?“ : Zámerom festivalu je ukázať iný pohľad na cestovanie a turizmus, ktorý nie je o „adrenalíne“ ale o hlbšom pohľade na krajiny – najmä tie chudobnejšie - ako aj o citlivom prístup ku kultúre a prírode týchto krajín. Festival by mal byť aj o hľadaní odpovedí na otázky ako a prečo človek cestuje a ako by mal cestovať, aby čo najmenej škodil ale naopak aspoň trocha pomáhal...

    Témami prezentácií a diskusií na týchto fórach budú napríklad:
    -     trvalo udržateľný turizmus a rôzne formy tzv. mäkkého turizmu
    -     ekologicky, kultúrne a sociálne zodpovedné cestovanie
    -     predstavenie rozvojových krajín, ich kultúry, tradícií, prírodného bohatstva
    -     turizmus a možnosť obživy miestneho obyvateľstva
    -     humanitárna a rozvojová pomoc v krajinách tretieho sveta – pomoc ako cesta k poznaniu
    -     ako môže zodpovedný turizmus pomôcť chudobným
    -     spoznávanie a ochrana kultúrnej rozmanitosti v rozvojových krajinách
    -     poznávanie a ochrana biologickej rozmanitosti a prírody prostredníctvom turizmu
    -     porovnanie dopadov masového a „mäkkého“ turizmu na život miestnych ľudí
    -     význam poskytovania miestnych služieb a produktov
    -     ochrana vodných a iných prírodných zdrojov
    -     zodpovedný turizmus ako cesta pre zachovanie tradičnej krajiny a architektúry
    -     turizmus ako spôsob lepšieho vzájomného pochopenia odlišných kultúr

        Štefan Szabó, koordinátor projektu


Komentáre k článku - fotogalérii / Comments to the article - photo gallery: 0xPridajte Váš komentár / Add Your comment
Name:
Text:
 

Žiadny html kód nie je povolený / No HTML is not allowed.