Podzemie pod vežami - živá expozícia pre verejnosť

Jaskyňa pre turistov


Medvedia štôlňa - staré banské dielo 
spristupnené pre verejnosť


miesto kde sa oplatí zastaviť.
Sprístupnená jaskyňa Zlá diera na území Prešovského okresu, pri obci Lipovce
Hudba podľa môjho gusta!
www.raftingadventure.sk

www.dobrodruh.sk

Już od 1989 r. firma Air-Sport  
dzięki swoim skrzydłom ułatwia adeptom latania poznanie piękna trzeciego wymiaru – powietrza
www.extreme-sports.lt
www.klubpratel.wz.cz
www.4d.sk
Jaskyniarsky klub Strážovské vrchy


Odporúcané stránky:
www.esperanto.sk
www.welzl.cz www.galeriaslovakia.sk
www.volny.cz/mongolia
www.vlasta.org
www.vanek.4d.skInzercia

Estonské meteoritové krátery Kaali
RNDr. Ivan Turnovec, 03.02.2012 [40088]

    Chtěl bych jen stručně informovat geology a milovníky neživé přírody, o ostrovu Saaremaa, kde si mohou prohlédnout dobře zachovalé meteoritické krátery.
    Pokud se rozhodnete navštívit Pobaltí, neměli byste vynechat Estonsko, jednu ze tří zajímavých pobaltských republik, které se odtrhly jako první při rozpadu bývalého Svazu sovětských socialistických republik.

    obr. 1: První mapa Kaali Main kráteru z roku 1922“
    obr. 2: Současný stav kráteru, pohled na jezírko príslušenstvo
    obr. 3: Øez hlavním kráterem, na osách X a Y jsou rozměry v metrech, žlutě je označena impaktová drť, modře voda jezírka a černě jílové a prachové usazeniny, Podrcení skalního podkladu je z obrázku zřetelné.    Meteoritických kráterù je v katastru obce Kaali na estonském ostrově Saaremaa celkem devět. Vznikly současné při skupinovém pádu úlomkù meteoritu, který se rozpadl ve výšce asi 5 až 10 km. K impaktu došlo přibližně 660±85 př. n. l. Energie uvolněná při dopadu, asi 2 kt TNT, některé zdroje uvádějí až 20 kt TNT spálil les v okruhu šesti km.
    Hlavní kráter Kaali Main popsal Julius Kalkun Kaljuvee v roce 1922. Jeho mapka kráteru je na přiloženém obr. 1. Další krátery popsal a jejich meteoritický pùvod prokázal Ivan Reinwald v roce 1937, jako první také uvedl chemické rozbory potvrzující, že při pádu šlo o explozi částí železného meteoritu.
    Skupina meteorù o celkové hmotnosti kolem 80 tun dopadla rychlostí 15 km/s pod úhlem 35° z východoseverovýchodu. Největší úlomek vytvořil hlavní kráter o prùměru 110 m a hloubce 16 metrù. Ve středu největšího kráteru se až do současnosti zachovalo jezírko (obr.2). Jezírko bylo v pravěku považováno za „svaté“. Archeologické nálezy dosvědčují, že bylo po mnoho století využíváno jako obětiště. Bylo obehnáno kamenným valem o délce 470 m, šířce 2,5 metru a výšce dvou metrù, jehož zbytky se zachovaly. Na obr. 3 je řez hlavním kráterem.
    Osm dalších úlomkù dopadlo do vzdálenosti 1 km, krátery mají prùměry od 12 do 40 m a hloubku od jednoho do čtyř metrù. Vzhledem k tomu, že při dopadu došlo k explozi materiálu byly z meteoritu nalezeny jen drobné úlomky kolem 1 g (maximální nález měl hmotnost 28,4 g). Chemická analýza úlomkù prokázala, že šlo o charakteristické železné meteority - oktahedrity s obsahem 91,5 % železa a 8,3 % niklu. Častější byly mikroskopické částice a impaktní silikátové kuličky - sférule.
    Předkládané informace jsou z turistického prùvodce po kráterech ostrova Saaremaa (Scars of Stars on the Island Saaremaa), který vydala v roce 2010 Komise meteoritiky Estonské akademie věd s podporou Unesco a Evropské unie.

Další literatura:
TIIRMAA, Reet. Kaali: Craters of Estonia and Their Meteoritic Material. Meteoritics, 1992, roč. 27, čís. 3, s. 207.
RAUKAS, Anto, J.-M. Punning, T. Moora, Ü. Kestlane, A. Kraut: The Structure and Age of the Kaali Main Crater,
Island of Saaremaa, Estonia. Impact Studies, 2005, čís. 2, s. 341-355.
RAUKAS, Anto, W. Stankowski: The Kaali crater field and other geosites of Saaremaa Island (Estonia): the perspectives for a geopark, Geologos, 2010, 16 (1): 59–68Komentáre k článku - fotogalérii / Comments to the article - photo gallery: 0xPridajte Váš komentár / Add Your comment
Name:
Text:
 

Žiadny html kód nie je povolený / No HTML is not allowed.