Podzemie pod vežami - živá expozícia pre verejnosť

Jaskyňa pre turistov


Medvedia štôlňa - staré banské dielo 
spristupnené pre verejnosť


miesto kde sa oplatí zastaviť.
Sprístupnená jaskyňa Zlá diera na území Prešovského okresu, pri obci Lipovce
Hudba podľa môjho gusta!
www.raftingadventure.sk

www.dobrodruh.sk

Już od 1989 r. firma Air-Sport  
dzięki swoim skrzydłom ułatwia adeptom latania poznanie piękna trzeciego wymiaru – powietrza
www.extreme-sports.lt
www.klubpratel.wz.cz
www.4d.sk
Jaskyniarsky klub Strážovské vrchy


Odporúcané stránky:
www.esperanto.sk
www.welzl.cz www.galeriaslovakia.sk
www.volny.cz/mongolia
www.vlasta.org
www.vanek.4d.skInzercia


Správy: 1:20 [21]
Strany: |< 1 2 > [2]

10098Návšteva Plató Maň-Pupu-Ner
Ing. Peter Holúbek 12.01.2010
    Pozdravujem, brat Peter,

    Píše Sergej z Kunguru! V marci sme na lyžiach prešli 250 kilometrov po hrebeni Severného Uralu. Navštívili sme plató Maň-Pupu-Ner. V júli som prijal pozvanie na vzduchoplavbu v auguste-septembri. Leteli sme ponad Pamír a Leninov štít. Omrzli mi palce nôh. S radosťou na vás všetkých spomínam. Srdečný pozdrav chlapcom. Príďte na návštevu, píšte.

Sergej


10089Solovecké ostrovy
Juraj Švolík 11.11.2008
   Keď som si na sibir.sk prečítal článok Peťa Holúbeka o ceste autobusom do Murmanska, živo sa mi vybavila cesta na Solovecké ostrovy v roku 2000. Ten rok bol pre našinca - cestovateľa po Rosii, výnimočný. Nebolo treba víz, ceny aj napriek vtedajšej slovenskej mizérií boli priaznivé a po nedávnej menovej reforme (1 000 starých Rbl za 1 nový) stabilizované a o doprave ani nehovorím, pre ilustráciu vlak – obščij z Murmanska do Peterburgu, čo je 1445 km stál 145 Rbl!!!


10088Sajany
Dr. Oľga Ivanovna Kadebskaja 07.11.2008
    Po pochode Pripolárnym Uralom v roku 2003 sme ešte vo vlaku domov, ja a moja priateľka Vlada začali rozmýšľať o plánoch na budúci rok a hľadať zaujímavú trasu. Na toto leto sme plánovali cestu do Fanských hôr (hory v Tadžikistane), no beda, na to bolo treba nájsť skupinu zo 4-6 ľudí. Bohužiaľ toľko záujemcov sa nám nájsť nepodarilo, prisľúbil sa iba Míša z nášho laboratória, človek bez skúseností pobytu vo vysokých horách, nechceli sme na seba brať zodpovednosť. Tesne pred dovolenkou sme sa museli rozhodnúť, kde pôjdeme. Voľba padla na Východné Sajany, oblasť Tunkinských goľcov v Buriatskej republike (Ruská federácia, Východná Sibír, hraničné pohorie s Mongolskom). Navštíviac toto zaujímavé miesto sme nikdy neoľutovali svoju voľbu. Nakoniec sa na pochod vybrali traja ľudia: Oľga Kadebskaja – vedúca výpravy, Vlada Subbotina – zavchoz (zaveduščij chozjajstva, človek čo má na starosti stravovanie výpravy, v preklade vedúci hospodástva) a Michal Pjatuchin – chronometrista. Trasu sme si vybrali tretej triedy obtiažnosti (ruskí expediční turisti si pochody klasifikujú, najťažší má číslo 6) s dåžkou 250 kilometrov rozplánovaných na 20 pochodových dní. Pri ceste späť sme plánovali navštíviť aj jazero Bajkal. Cesta do Irkutska vlakom zabrala tri dni. Prišli sme tu večer a tak sme do rána čakali na železničnej stanici. Zarazilo nás, že spolu s nami tu sedelo veľa cudzincov, ktorí iba putovali okolo Bajkala a po Rusku vlakom. Najviac sa im páčilo, že vlak môže ísť cez celú krajinu, ale čo môžu vidieť z vlaku bez sprievodcu? Ráno sme v osobnom vlaku išli do Sľudianky (železničná stanica Transsibírskej magistrály takmer na brehu Bajkalu), kde sme rýchlo našli auto smerujúce do Nilovej Pustovne, kde sa začal náš peší pochod.


10087Поход-Саяны
Dr. Oľga Ivanovna Kadebskaja 29.10.2008
   После похода в 2003 году на Приполярный Урал еще в поезде по дороге назад, я и моя подруга Влада стали строить планы на следующее лето и искать интересный маршрут. На это лето мы планировали поездку в Фанские горы, но увы, для этого необходимо было собрать команду из четырех-шести человек. С этим нам не повезло, поехать с нами согласился лишь Миша из нашей лаборатории, т.к. человек совершенно без опыта пребывания в больших походах и тем более в горах, мы брали на себя ответственность, поэтому нам пришлось уже буквально перед отпуском решать, куда мы поедем. Выбор пал на Восточные Саяны, район Тункинских гольцов (республика Бурятия). Посетив это интересное место мы нисколько не пожалели о своем выборе. Итак, в поход нас отправилось трое человек: Кадебская Ольга – руководитель, Субботина Влада – завхоз и Михаил Пятунин – хронометрист. Маршрут мы выбрали третьей категории сложности протяженностью 250 км на 20 ходовых дней, еще мы решили по дороге назад посетить озеро Байкал. Дорога до Иркутска на поезде заняла три дня, приехали вечером, пришлось до утра просидеть на вокзале. Поразило, что рядом с нами сидело много иностранцев, которые просто путешествовали вокруг Байкала и по России на поезде. Больше всего им нравиться, что поезд может идти через всю страну, но что они видят по железной дороге без путеводителей? Утром, уехав на электричке в Слюдянку, мы быстро нашли машину до Ниловой Пустыни. Оттуда мы выйдем на маршрут уже пешком.


40053Sauna Andrea
Peter Vaněk 23.03.2008
    Sauna je nerozlučne spojená s ľudstvom už niekoľko tisíc rokov. Vo svete sa používa v rôznych podobách – známe sú rímske, turecké a keltské kúpele, japonské furo, ruská baňa, mexické temaskal či parný stan amerických Indiánov.

40052Z cesty do Murmanska IV.
Ing. Peter Holúbek 13.03.2008
    Ponuke docenta geografie Z. Hochmutha z UPJŠ v Košiciach, zúčastniť sa výpravy študentov do Murmanska, sa nedala odolať, najmä preto, že miesto bolo voľné aj pre nezletilého 14 ročného syna Andreja. Po podobnej výprave na Krym v roku 2003 sa totiž ukázal ako vnímavý cestovateľ a jeho nadšenie pre dlhšie putovanie som chcel uspokojiť.
    Ceste predchádzala príprava so získaním víz, stanovením trasy, výberom dopravného prostriedku a podobne. Tieto úlohy zabezpečil doc. Z. Hochmuth. Vízum sa získalo na základe pozvanie Petrohradskej štátnej univerzity aj za pomoci A. Jermakova, ktorému za to patrí vďaka. Ku cti pracovníkov Veľvyslanectva Ruskej federácie v Bratislave slúži fakt, že po liste so žiadosťou o odpustenie poplatkov študentom, sa neplatil tisíckorunový poplatok za udelenie víza. Šoférom autobusu bol pán Oto Kunc, majiteľ firmy OTObus s kolegom, ktorý spoľahlivo viedol autobus aj v zložitých situáciách.
    Cesta sa mala začať dňa 14. 6. 2007 o 20.00 pred nemenovaným obchodným domov v Prešove. Avšak kvôli meškaniu auta z Bratislavy s čerstvými vízami vyrážame o dve hodiny neskôr. Autobus je do posledného miesta plný. Okrem troch pedagógov, dvoch šoférov a študentov, tu je aj niekoľko záujemcov o cestovanie, ktorí vyťažujú prázdne miesta.


40051Z cesty do Murmanska III.
Ing. Peter Holúbek 04.03.2008
    Ponuke docenta geografie Z. Hochmutha z UPJŠ v Košiciach, zúčastniť sa výpravy študentov do Murmanska, sa nedala odolať, najmä preto, že miesto bolo voľné aj pre nezletilého 14 ročného syna Andreja. Po podobnej výprave na Krym v roku 2003 sa totiž ukázal ako vnímavý cestovateľ a jeho nadšenie pre dlhšie putovanie som chcel uspokojiť.
    Ceste predchádzala príprava so získaním víz, stanovením trasy, výberom dopravného prostriedku a podobne. Tieto úlohy zabezpečil doc. Z. Hochmuth. Vízum sa získalo na základe pozvanie Petrohradskej štátnej univerzity aj za pomoci A. Jermakova, ktorému za to patrí vďaka. Ku cti pracovníkov Veľvyslanectva Ruskej federácie v Bratislave slúži fakt, že po liste so žiadosťou o odpustenie poplatkov študentom, sa neplatil tisíckorunový poplatok za udelenie víza. Šoférom autobusu bol pán Oto Kunc, majiteľ firmy OTObus s kolegom, ktorý spoľahlivo viedol autobus aj v zložitých situáciách.
    Cesta sa mala začať dňa 14. 6. 2007 o 20.00 pred nemenovaným obchodným domov v Prešove. Avšak kvôli meškaniu auta z Bratislavy s čerstvými vízami vyrážame o dve hodiny neskôr. Autobus je do posledného miesta plný. Okrem troch pedagógov, dvoch šoférov a študentov, tu je aj niekoľko záujemcov o cestovanie, ktorí vyťažujú prázdne miesta.


40049Z cesty do Murmanska II.
Ing. Peter Holúbek 22.02.2008
    Ponuke docenta geografie Z. Hochmutha z UPJŠ v Košiciach, zúčastniť sa výpravy študentov do Murmanska, sa nedala odolať, najmä preto, že miesto bolo voľné aj pre nezletilého 14 ročného syna Andreja. Po podobnej výprave na Krym v roku 2003 sa totiž ukázal ako vnímavý cestovateľ a jeho nadšenie pre dlhšie putovanie som chcel uspokojiť.
    Ceste predchádzala príprava so získaním víz, stanovením trasy, výberom dopravného prostriedku a podobne. Tieto úlohy zabezpečil doc. Z. Hochmuth. Vízum sa získalo na základe pozvanie Petrohradskej štátnej univerzity aj za pomoci A. Jermakova, ktorému za to patrí vďaka. Ku cti pracovníkov Veľvyslanectva Ruskej federácie v Bratislave slúži fakt, že po liste so žiadosťou o odpustenie poplatkov študentom, sa neplatil tisíckorunový poplatok za udelenie víza. Šoférom autobusu bol pán Oto Kunc, majiteľ firmy OTObus s kolegom, ktorý spoľahlivo viedol autobus aj v zložitých situáciách.
    Cesta sa mala začať dňa 14. 6. 2007 o 20.00 pred nemenovaným obchodným domov v Prešove. Avšak kvôli meškaniu auta z Bratislavy s čerstvými vízami vyrážame o dve hodiny neskôr. Autobus je do posledného miesta plný. Okrem troch pedagógov, dvoch šoférov a študentov, tu je aj niekoľko záujemcov o cestovanie, ktorí vyťažujú prázdne miesta.


10081Spomienky na Alexandrovcov (Alexandrovovcov)
Ing. Peter Holúbek 28.05.2007
Spomienky na koncert tohto známeho ruského vojenského hudobného telesa.

10074Altaj 2006
Hana Sixtová 01.12.2006
Do Norska, nebo na Altaj?
Fotografie k článku si možete pozrieť na Altaj 2006


10066Sibír 2000 - Munku Sardyk
Ing. Ján Vajs 26.09.2006
Počasie bolo pod psa. Hustý vytrvalý dážď, hmla a zima.V Sašovej Lade bolo príjemne, aj keď sme s ruksakmi boli natlačení ako haringy. Cesta mala už dávno charakter poľnej spevnenej komunikácie.

10046Za pokladmi zeme, Moskva 1963, časť 1.
Ing. Ján Tulis 07.06.2006
Boli sme štyria, budúci geológovia. Kto je geológ, nie je potrebné vysvetľovať. Ale predsa sa zmienim o geológoch, pretože mnohí majú o nich predstavu asi takúto: „Geológ-to je vlastne turista s kladivkom v ruke a s batohom na chrbte.

10047Ekspedicio SIBIR 2000
Ing. Ján Vajs 06.06.2006
Speleologia klubo Nicolaus el la urbo Liptovský Mikuláš organizis dum la pasinta somero speleologian ekspedicion en Siberion.

10035Gleb Travin: Bez zľavy čas ( preklad )
Ing. Peter Holúbek 17.05.2006
Povrazolezec pracuje pod kupolou cirkusového šapita so zabezpečením. Každý večer môže predvádzať svoje nebezpečné číslo a ostane žiť, aj keď sa pomýli.

10034Ako som objavovala Rusko v januári 1989 / zápisky a zážitky z vlaku /
Mgr. Šárka Brezányová 01.05.2006
Prvé dotyky s touto zemou sú zatiaľ opatrné. Kým sme včera umierali...

10031Z denníka výpravy POLÁRNY URAL 1992
Ing. Peter Holúbek 30.04.2006
Výprava Полярный Урал 1992 sa začala 11. 7. 1992 v Okoličnom pri Liptovskom Mikuláši

10032Po stopách ussurijského tigra
Ing. Peter Holúbek 30.04.2006
6. 8. 1997 opäť cítim ten zvláštny zápach benzínu, ktorý ma utvrdzuje v tom, že sa znova nachádzam na území bývalého Sovietskeho zväzu. Čo tomu predchádzalo?

10023Cesta k jaskyni Botovskaja
Peter Vaněk 29.04.2006
Odchádzame do tajgy, do dolinky „Boty“, k najdlhšej jaskyni Ruska 52 km dlhej „Botovskej“.

10024Gnus
Peter Vaněk 29.04.2006
Začíname. Ako prvý zaútočil „gnus“ Rýchlo si dám na hlavu kapucňu, ale nepomáha to. Skôr naopak.

10018Prvý krát Bajkal
Peter Vaněk 26.04.2006
Ráno vstanem prvý a chystám čaj, cestoviny. V partii máme malé napätie, ktoré sa začalo nezhodami v noci, okolo dnešného programu.